Przełomowe postanowienie sądu w sprawie nieuczciwych zapisów we wnioskach o wakacje kredytowe. Chodzi o trzy lub sześciomiesięczną przerwę w spłacaniu kredytu.

Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał bankowi Santander zmuszania klientów chcących skorzystać z takiej opcji, do podpisywania aneksu, który blokuje możliwość kwestionowania potem kredytu przed sądami. 

Ten problem dotyczy przede wszystkim frankowych kredytobiorców. Gdy takie osoby składają w banku wniosek o wakacje kredytowe, to wiele banków podsuwa klientom aneks do umowy. W tym aneksie klient ma się zobowiązać, że uznaje całe swoje zadłużenie. W ten sposób de facto klient zamyka sobie na przyszłość możliwość pozwania banku na przykład w prawie nielegalności kredytu walutowego.

To jest nieuczciwe - uznają Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. Rzecznik wystąpił więc do sądu w sprawie jednego z takich banków - Santandera. Sąd wydał zabezpieczenie - zabronił stosowania takich aneksów blokujących.

 

Opracowanie: