Jest błąd w emisji najnowszych banknotów kolekcjonerskich Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o te, które zostały wydrukowane w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Niektóre banknoty mają taki sam numer seryjny - ustalili dziennikarze RMF FM. Powodem - jak tłumaczy NBP - jest błąd ludzki.

Jak doszło do tej wpadki? W trakcie kontroli jakości banknotów.

Mówiąc w uproszczeniu wygląda ona tak: jeżeli jakiś gotowy banknot ma wadę, to pracownik Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych uszkodzony banknot ręcznie z gotowej paczki wyjmuje, drukuje nowy o takim samym numerze i ten poprawiony banknot wkłada do paczki.

I tu - jak potwierdza NBP - nastąpiła pomyłka. Pracownik PWPW włożył poprawiony banknot, ale o innym numerze niż uszkodzony.

To spowodowało, że w gotowej paczce znalazły się przynajmniej dwa banknoty o tym samym numerze. Bank sprawdza, czy takich zdublowanych banknotów jest więcej, poprosił też PWPW o wyjaśnienie i zmianę procedur.

Co ciekawe oba te banknoty - mimo zdublowanych numerów - są ważne. Jeśli ktoś je ma - może je wymienić w oddziale NBP, ale też - warto pamiętać - takie banknoty z błędem są kolekcjonerskim rarytasem i ich wartość zwykle szybko rośnie.

NBP tłumaczy: To zdarzenie spowodowane ludzkim błędem, ma charakter incydentalny

Jak to tłumacz NBP? W przesłanym do nas oświadczeniu Narodowy Bank Polski wyjaśnia:

"Banknoty kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski posiadają indywidualne oznaczenia składające się z literowego oznaczenia serii (dwie litery) oraz siedmiu cyfr indywidulanej numeracji. W przypadku banknotu kolekcjonerskiego o nominale 20 zł "Bitwa Warszawska 1920" oznaczeniem serii są  litery RP (Rzeczpospolita Polska) oraz numery od 0000001 do 0060000. Nanoszenie numerów odbywa się w sposób maszynowy w końcowej fazie produkcji banknotów.

Wyprodukowane banknoty podlegają skrupulatnej kontroli jakościowej i jeśli w jej wyniku stwierdzone zostanie, że banknot nie spełnia wysokich wymagań jakościowych, banknot taki podlega zamianie na banknot o tym samym numerze spełniający kryteria zawarte w specyfikacji technicznej. Zamiana banknotu w opakowaniu zbiorczym odbywa się w sposób manualny.

Informujemy, że NBP otrzymał informację, iż na rynku pojawiły się dwa banknoty zawierające taki sam numer. We współpracy z producentem banknotów - Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) ustalono, że błąd powstał na etapie zamiany banknotu wadliwego na wydrukowany prawidłowo (przesunięcie numeracji o jedną cyfrę). Kontroler jakości w PWPW S.A. wyjął z opakowania zbiorczego banknot podlegający wymianie (z powodu jego złej jakości), a na jego miejsce umieścił banknot o innym numerze niż banknot wadliwy, co spowodowało zdublowanie numerów banknotów w dostawie do NBP.

Oba banknoty o tym samym numerze pozostają prawnym środkiem płatniczym w Polsce, lecz osoba, która nabyła banknot obarczony tego rodzaju błędem ma prawo zareklamować go w NBP, który zwróci się do producenta o jego wymianę na banknot oznaczony właściwym numerem. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nakład emisyjny banknotu w związku z pojawieniem się banknotów o tym samym numerze nie uległ zmianie i wynosi 60 000 szt.

Od momentu powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji NBP dokonuje przeglądu numerów banknotów kolekcjonerskich o nominale 20 zł "Bitwa Warszawska 1920" kierowanych do sprzedaży, wykluczając w ten sposób możliwość wydania banknotów o tych samych numerach.

Ponadto NBP zwrócił się do producenta banknotów z prośbą o sprawdzenie czy nie wystąpiły inne tego rodzaju błędy oraz o podjęcie działań, które pozwolą na uniknięcie tego rodzaju błędów w przyszłości.

Informujemy także, że problem podwójnej numeracji banknotów kolekcjonerskich emitowanych przez NBP w przypadku wcześniejszych emisji nie wystąpił i zdarzenie to, spowodowane ludzkim błędem, ma charakter incydentalny".

Opracowanie: