​Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,8 proc. wobec 5,9 proc. w czerwcu - podał Główny Urząd Statystyczny. Rynek pracy znacząco odrobił straty pandemiczne, liczba bezrobotnych jest najniższa od kwietnia 2020 roku.

Bezrobocie w lipcu wyniosło 5,8 proc., co oznacza, że liczba bezrobotnych wyniosła 974,9 tys. Na początku sierpnia resort rozwoju i pracy podawał nieco gorsze szacunku - zakładał, że bezrobotnych jest 975,9 tys.

Liczba bezrobotnych jest tym samym najniższa od kwietnia 2020 roku. Wtedy bez pracy było 965,8 tys. osób. Stopa bezrobocia od kilku miesięcy spada. 

Mimo tych sukcesów bezrobocie jest wciąż jednak wyższe niż przed lockdownem. W 2019 roku notowaliśmy stopę bezrobocia nawet na poziomie 5 proc.