​Bank Światowy ogłosił utworzenie funduszu, którego celem jest wsparcie rządu Ukrainy. Dla Kijowa zebrano już 250 mln dolarów.

Informację o powstaniu nowego funduszu Bank Światowy ogłosił w piątek. Wśród ofiarodawców Funduszu Powierniczego na rzecz Pomocy Humanitarnej, Odbudowy i Reform na Ukrainie (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund - URTF) znalazły się Szwajcaria, Austria, Islandia, Litwa, Holandia, Norwegia i Szwecja, które przekazały 250 mln dolarów.

Wsparcie dla URTF zadeklarowały Kanada i Japonia. Bank Światowy oczekuje, że do grupy darczyńców dołączą inne kraje.

Bjerde: Straty narastają z każdym dniem

Wyniszczające straty ludzkie i ekonomiczne, spowodowane przez tę wojnę, narastają z każdym dniem - powiedziała Anna Bjerde, wiceprezes Banku Światowego ds. Europy i Azji Środkowej, oraz dodała, że, "efektywne i skoordynowane wsparcie darczyńców dla rządu i narodu Ukrainy są krytyczne dla ukraińskiej naprawy, odbudowy i wysiłków reformatorskich".

Jak informuje Bank Światowy, fundusz zapewni koordynację finansowania i mechanizm wsparcia, aby pomóc rządowi ukraińskiemu w utrzymaniu zdolności administracyjnych, świadczeniu usług, przeprowadzeniu działań pomocowych oraz zaplanowaniu i wdrożeniu programu odbudowy i reform na Ukrainie. Fundusz zapewni również środki na kluczowe prace doradcze i analityczne w zakresie pomocy i odbudowy.

Władze banku zaznaczyły, że niepewność wynikająca z wojny wymaga od partnerów Ukrainy przyjęcia długoterminowego podejścia do wspierania wysiłków na rzecz odbudowy i odnowy.

Do tej pory Bank Światowy podjął decyzję o przekazaniu Ukraińcom 18 mld dolarów w ramach finansowania kryzysowego. Wypłacono już ponad 13 mld dolarów.