Pierwszy atak przyszedł w środę, 23 października. Telegrafy zablokowały się po raz pierwszy… Wtedy jeszcze wszyscy mieli nadzieję, że to tylko pojedyncze tąpnięcie. Ale prawdziwa katastrofa miała dopiero nastąpić – dzień później pękła spekulacyjna bańka. 24 października 1929 roku zaczął się Wielki Kryzys.

To był „czarny czwartek” na Wall Street. Gwałtownie spadły ceny akcji praktycznie wszystkich spółek, pociągając za sobą łańcuch bankructw i zadłużenia, które rozprzestrzeniły się stopniowo na prawie wszystkie kraje. Do końca 1930 roku w USA zbankrutowało 26 tys. firm, padło 1200 banków.

Wiosną 1931 roku w Ameryce było 7 mln bezrobotnych, 600 tys. straciło domy za długi, PKB spadł o połowę, inwestycje ośmiokrotnie. Poziom produkcji sprzed kryzysu Ameryka odzyskała dopiero w latach 40., nie bez udziału przemysłu wojennego. Po II wojnie stała się mocarstwem światowym.