Muzycy będą dawać koncerty utworów Mozarta… krowom w oborach we Francji! Naukowcy chcą udowodnić, że polepszy to jakość produkowanego mleka i zwiększy jego ilość.

Koncerty w bretońskich oborach będą organizowane przez cztery tygodnie. W ciągu trwania eksperymentu mleko krów-melomanek będzie porównywane z mlekiem dawanym przez zwierzęta, które nie słuchały utworów Mozarta.

Francuscy i amerykańscy naukowcy - m.in. z Uniwersytetu w Princeton - chcą dowieść, że muzyka poważna korzystnie wpływa na samopoczucie i zdrowie nie tylko ludzi, ale również zwierząt - powodując lepsze funkcjonowanie ich organizmów.

Badacze sugerują, że - jeżeli rezultaty eksperymentu okażą się zadowalające - hodowcy powinni zacząć instalować w oborach głośniki, by krowy mogły codziennie słuchać Mozarta, Beethovena i Bacha.

(j.)