Z tego miasteczka na Dolnym Śląsku bliżej jest do Berlina, Wiednia czy Pragi niż do Warszawy. Jest tu prawie jak w Pizie, zewsząd unosi się duch Frankensteina i wciąż czynny jest jeden z najstarszych mostów w regionie - przedstawiamy Ząbkowice Śląskie.

Miasto leży na Przedgórzu Sudeckim nad Budzówką, która jest lewym dopływem Nysy Kłodzkiej. Miejscowość leży na wysokości 280 m n.p.m.

Ząbkowice Śląskie powstały w drugiej połowie XIII w. jako miasto na założone na prawie niemieckim przez kolonistów pochodzących z Frankonii i przez nich zostało nazwane Frankenstein.

Nazwa to niejedyny związek  miasta z doktorem Frankesteinem. Jest tu do dzisiaj jego laboratorium.

Najstraszniejsze kary historii miasta nie dotyczą jednak szalonego naukowca. Tragicznym w skutkach dla Ząbkowic Śl. był dzień 24.04.1858 r., gdy niemal całe miasto w ciągu kilku godzin spłonęło. Potem latami było odbudowywane. Po  drugiej wojnie światowej zmieniono nazwę miasta Frankenstein  na dzisiejszą - Ząbkowice Śląskie.