Prawie pół tysiąca brydżystów z kilku krajów Europy zasiadło dziś w

Słupsku do zielonych stolików, trwa tam 9 Festiwal Brydża.

BRYDZYK 0:42