​Stabilizuje się sytuacja w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym placówki przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. W najbliższych dniach, powinien znów działać w pełnym zakresie. Takie informacje przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wygląda na to, że kończą się problemy z brakiem kadry.

Część z 19 ratowników medycznych z SOR-u, którzy nie przedłużyli umów zdecydowała się je jednak podpisać. Ratownicy przyjęli stawkę 55 zł za godzinę pracy, choć domagali się 60 zł. Z pozostałymi są prowadzone rozmowy. 

Niektórzy pracownicy wracają też ze zwolnień lekarskich. Poza tym szpital cały czas rekrutuje nowych ratowników. 

Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy Kamieńskiego we Wrocławiu nadal działa w ograniczonym zakresie. Przyjmuje pacjentów w stanach pilnych, którzy zgłaszają się sami lub są przywożeni karetkami. W najbliższych dniach ma jednak zacząć funkcjonować normalnie - z pełną obsadą.