Prokuratura Okręgowa w Słupsku oskarżyła cztery kobiety w związku naruszeniem nietykalności cielesnej oraz znęcaniem się fizycznym i psychicznym nad wychowankami jednego z chojnickich przedszkoli niepublicznych - poinformował rzecznik tej prokuratury Paweł Wnuk.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Chojnicach. Objął 60-letnią Marię F., 50-letnią Wiolettę K-G., 35-letnią Emilię W. oraz 54-letnią Czesławę B. 

Trzem pierwszym przedstawiono zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad małoletnimi wychowankami jednego z chojnickich przedszkoli niepublicznych. Czesława B. stanie przed sądem za naruszenie nietykalności jednego z nich. Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła też do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko 37-letniemu Markowi K.

Z ustaleń śledztwa wynika, że do przestępstw dochodziło od lutego do kwietnia 2019 r. Popełniane były łącznie wobec 11 przedszkolaków wieku 3 i 4 lat. Dopuścić się ich miały osoby wykonujące zawód nauczyciela przedszkolnego, pomocy nauczycielskiej, terapeuty oraz organizatora zajęć ruchowych. Pokrzywdzone dzieci "były nieporadne z uwagi na swój wiek, jak i z uwagi na stopień rozwoju psychicznego".

Kopanie, szarpanie, ciągnięcie po podłodze

Oskarżeni, jak ustalono w śledztwie, mieli znęcać się fizycznie nad dziećmi poprzez "uderzanie, szarpanie i pociąganie za ręce, szarpanie i ciągnięcie po podłodze, szarpanie za nogi, uderzanie ręką w twarz, plecy i pośladki, kopanie, czy też uderzanie zmiotką od podłogi". Przemoc psychiczna miała natomiast polegać m.in. na ograniczaniu dzieciom swobody poruszania się, zastraszaniu ich agresywnym zachowaniem oraz straszeniu ich biciem.

Maria F., Czesława B. oraz Marek K. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wioletta K.-G. oraz Emilia W. nie ustosunkowały się do treści stawianych im zarzutów. Krótkie wyjaśnienia złożyła jedynie Czesława B.

Wobec oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego zostały zastosowane takie środki zapobiegawcze jak dozór policji, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności polegającej na opiece nad małoletnimi, zakaz wykonywania zawodu nauczyciela oraz zakaz wykonywania zawodu terapeuty - poinformował prok. Wnuk.

Dodał, że oskarżeni nie byli dotychczas karani sądownie.

Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku pozbawienia wolności, a za znęcanie nad osobą nieporadną do 8 lat więzienia.

Dzieci poskarżyły się rodzicom


Śledztwo początkowo prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Chojnicach, ale w maju 2021 r. z uwagi na wagę sprawy zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku.

Do ujawnienia przestępstwa doszło dzięki czujności rodziców, którym dzieci poskarżyły się na zachowanie swoich opiekunów. Rodzice o podejrzeniu stosowania przemocy wobec przedszkolaków powiadomili organy ścigania.

Ustalenie przebiegu wydarzeń, które miały miejsce w przedszkolu było możliwe m.in. dzięki zapisom zabezpieczonego w sprawie monitoringu i zeznaniom czworga przedszkolaków przesłuchanych przed sądem w tzw. niebieskim pokoju - poinformował prok. Wnuk.