​Gmina Michałowo (woj. podlaskie) została laureatem II edycji Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza, przyznawanej za odwagę w krzewieniu wolności, solidarności i równości. Została doceniona za udzielanie pomocy na granicy polsko-białoruskiej podczas kryzysu uchodźczego w lutym 2022 roku.

Ogłoszenie laureata nastąpiło podczas spotkania w Gdańsku, w czwartą rocznicę tragicznego ataku na Pawła Adamowicza. Kandydatura Michałowa została zgłoszona przez Kraków i Wrocław. Mieszkańcy pogranicza polsko-białoruskiego - gminy Michałowo wyróżnieni zostali za udzielanie pomocy na granicy polsko-białoruskiej podczas kryzysu uchodźczego - podaje portal krakow.pl. 

Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie - w lutym 2022 roku tysiące Polaków ruszyło w kierunku granicy, aby udzielić pomocy setkom tysięcy rodzin, w tym kobiet i dzieci uciekających przed inwazją Rosji na wolną Ukrainę. Uciekającym przed wojną przekazywano nie tylko pomoc materialną, ale przede wszystkim ofiarowywano im dach nad głową.   

Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa, przemawiający w imieniu Krakowa i Wrocławia podkreślił, że w dzieło pomocy aktywnie włączyła się społeczność Michałowa. 

Postawa ta jest godna odnotowania i wyróżnienia - podkreślił Robert Piaskowski dziękując władzom i mieszkańcom Michałowa za odwagę obywatelską, europejską solidarność, za sprawiedliwość i niezłomną postawę. 

To właśnie Kraków i Wrocław - miasta literatury UNESCO, zrzeszone w Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN, wspólnie zgłosiły kandydaturę Michałowa do Nagrody im. Pawła Adamowicza. 

Wyrażając radość z wyboru Kapituły Nagrody im. Pawła Adamowicza, chciałbym w imieniu prezydentów Krakowa i Wrocławia pogratulować burmistrzowi Markowi Nazarce i reprezentującemu tu dzisiaj społeczność Michałowa wiceburmistrzowi Konradowi Sikorze, a także wszystkim mieszkańcom tej gminy. I podziękować za zmierzenie się ze "strachem, ignorancją, stereotypem i antyimigracyjnym populizmem - mówił Piaskowski.

W tym roku do Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza zgłoszono 12 kandydatur, a w gronie nominowanych, poza Michałowem, znaleźli się także: Oleksandr Babych - mer oraz Rada Miasta Hoła Prystań, SOS Mediterranee France - stowarzyszenie ratownicze na Morzu Śródziemnym, Vadym Boichenko - mer oraz Rada Miasta Mariupola, Stowarzyszenie Miast Ukraińskich z Kijowa. 

Uroczyste i oficjalne wręczenie nagrody wraz z odczytaniem laudacji odbędzie się podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli zaplanowanej na 8 lutego. 

Do kogo trafia Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza?

Przyznawana jest za odwagę w krzewieniu wolności, solidarności i równości. Jej fundatorami są Europejski Komitet Regionów, ICORN, czyli Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia, do której należy Kraków, a także Miasto Gdańsk. 

Nagroda przypomina postać i działalność Pawła Adamowicza zamordowanego w 2019 r. prezydenta Gdańska, ale też promuje osoby i organizacje, które działają na rzecz pokoju, równych szans, integracji społecznej i praw podstawowych. 

Jak podkreślają fundatorzy, Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza jest uhonorowaniem wszystkich, którzy budują mosty i burzą mury między ludźmi, którzy torują drogi do zmian społecznych na rzecz najsłabszych, nie stronią od walki o prawa człowieka i obywatela, stając w obronie swobód na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

W poprzedniej, pierwszej edycji wyróżnieniem została uhonorowana Henriette Reker, burmistrz Kolonii. Na tegorocznej liście nominowanych znalazły się zarówno osoby publiczne, jak i wspólnoty samorządowe oraz organizacje społeczne.