Mieszkańcy Słupska mają doczekać się dokończenia budowy tak zwanego "ringu". Chodzi o drogowy pierścień wokół miasta, którego budowa stanęła w miejscu w 2015 roku. Teraz rząd chce przeznaczyć na tę inwestycję dodatkowo - w sumie - 200 milionów złotych.

Tak zwany ring to inwestycja, na którą mieszkańcy Słupska czekają od lat. Tu chodzi głównie o wyprowadzenie po za miasto ruchu TIR-ów i innych ciężkich pojazdów, które Drogą Krajową 21 przejeżdżają przez centrum Słupska.

Cześć ringu została zrealizowana do roku 2015, jednak później - między innymi z powodu kłopotów finansowych słupskiego samorządu - inwestycja utknęła w miejscu.

Dziś rzecznik rządu Piotr Muller - zarazem poseł Ziemi Słupskiej - oraz minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, poinformowali, że budowa ringu zostanie wsparta rządowymi środkami. Na ten cel przeznaczonych zostanie - w sumie - około 200 milionów złotych. Dodatkowo przebiegający przez miasto ring posiadać ma dojazd do podsłupskiej gminy Kobylnica - który będzie zarazem jej obwodnicą. Ten fragment ma zostać całkowicie sfinansowany z rządowego "Programu budowy 100 obwodnic".

W 2019 r. zainicjowałem powstanie programu rozwoju ziemi słupskiej, który zawierał dodatkowe środki dla naszego regionu. To było 115 mln zł, które stopniowo trafia do powiatu słupskiego, miasta Słupska, wszystkich gmin w regionie. Ten program podwyższamy o kolejne środki finansowe, o 220 mln zł - mówił dziś na konferencji prasowej Müller.

Polityk wyjaśnił, że 180 mln złotych, to będą pieniądze, które trafią do Słupska z przeznaczeniem na realizację kolejnych etapów ringu. Jak mówił jeszcze w tym roku miasto otrzymać ma 20 milionów złotych na zaliczki związane z dokończeniem ringu. Budowa pierścienia kontynuowana być ma etapami, a pierwszy z przetargów ogłoszony zostać ma jeszcze w tym roku.

W pierwszej kolejności realizowany ma być etap ringu, który połączy ul. Poznańską z ul. Bohaterów Westerplatte. W kolejnych latach realizowane mają być dalsze etapy inwestycji oraz budowa obwodnicy Kobylnicy.

Opracowanie: