Ten niepozorny fragment kości może pochodzić z okresu wielkiego zlodowacenia. Liczący sobie nawet 9 tysięcy lat tzw. toporek rogowy (narzędzie wykonane z rogu jelenia) znaleziono w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Na cenny zabytek natrafił mężczyzna w trakcie spaceru.

Dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka mówi o sensacyjnym odkryciu. Zostaliśmy poinformowani przez pana Michała Mączkę, mieszkańca Międzywodzia, o odkryciu przez niego przy nabrzeżu jachtowym w Międzywodziu cennego zabytku archeologicznego, a mianowicie rogowego toporka - mówi Grzegorz Kurka.

Po oględzinach obiekt został wstępnie datowany na okres późnego mezolitu i początek neolitu, czyli czas sprzed 9-7 tys. lat p.n.e.

Na zabytek pan Michał natrafił w ubiegłym tygodniu, gdy rano spacerował wzdłuż rowu melioracyjnego, w miejscu prowadzonych obecnie prac rekultywacyjnych. Toporek znajdował się w urobku pochodzącym z pogłębiania nabrzeża rzeki Dziwny na wysokości Dziwnowa.

Toporek został wykonany z podstawy pnia poroża. Nie jest duży - ma 12 cm długości, 7 cm szerokości. Wywiercony jest w nim dwucentymetrowy otwór na drewniane stylisko. Całość waży 245 gramów.

W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować panu Michałowi za przekazanie tego cennego zabytku. O odkryciu poinformowany zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie - dodaje Grzegorz Kurka.

Opracowanie: