Nie zaobserwowano, w minionej dobie, przypadków śnięcia ryb w regionie Górnej Odry - wynika z najnowszego komunikatu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach, terenowej jednostki Wód Polskich. Wody Polskie w Gliwicach podkreślają, że Odra od Chałupek w województwie śląskim do Ujścia Nysy w województwie opolskim jest stale monitorowana.

RZGW podał, że w wodach Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego nie odnotowano występowania niepokojących zjawisk, które potencjalnie mogłyby być związane z zatruciem Odry w województwach dolnośląskim i lubuskim.

Obserwowana jest woda, a także ryby, ptactwo i przybrzeżna roślinność.

Przygotowywana jest lista podmiotów korzystających z wód

W próbkach wody pobranych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Katowicach i Opolu nie wykryto substancji niebezpiecznych w stężeniach szkodliwych dla organizmów żywych.

Z komunikatu wód Polskich w Gliwicach wynika, że przygotowywana jest lista podmiotów korzystających z wód na rzece Odrze, Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim oraz, że trwa kontrola tych podmiotów i sposobu wykorzystywania przez nich wód.

Gliwicka RZGW podała, że "w trakcie najbliższej doby Wody Polskie w Gliwicach monitorować będą wody na stopniach wodnych i śluzach".

W dalszym ciągu współpracować będą z jednostkami policji i straży pożarnej w realizacji działań związanych z inspekcją wód. W sposób wzmożony prowadzone są obserwacje ryb i ptactwa pod względem ich zachowania (występowania, ilości, czy aktywności w trakcie żerowania), a także przybrzeżnej roślinności pod kątem ich kondycji (oznak gnicia, zniszczenia, plam, innych niepokojących sygnałów) oraz innych organizmów żywych - czytamy w komunikacie gliwickiej jednostki Wód Polskich.

Jak zapowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, "szczególna uwaga skierowana jest na obserwacje wód w ciekach i kanałach (poziom wód, nurt, ich przejrzystość, barwę, a także czy unoszą się na powierzchni plamy bądź inne przedmioty)".

Wzmożoną obserwacją objęte są również wyloty usytuowane na brzegach. Pracownicy RZGW zwracają uwagę na ich sposób funkcjonowania. W przypadku wątpliwości lub innych oznak wskazujących na nieprawidłowości obowiązkiem pracowników jest informowanie swoich przełożonych o tym fakcie - podają Wody Polskie w Gliwicach.

Wody Polskie proszą o kontakt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach przypominają również, że "wszelkie przypuszczenia zanieczyszczenia wód każdy obserwator może i powinien zgłaszać odpowiednim służbom w tym wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska poprzez całodobowy telefon alarmowy".

Oto dane kontaktowe podane przez RZGW w Gliwicach:

  • WIOŚ w Katowicach - nr telefonu: 539 344 130 oraz adres e-mail: dyzur@katowice.wios.gov.pl;
  • WIOŚ w Opolu, numer telefonu: 606 605 052.

Im wcześniej inspektorzy podejmą swoje działania tym efektywniejsze będą ich rezultaty. To niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku wód płynących: czas poboru prób wody ma kluczowe znaczenie dla wskazania przyczyny zdarzeń - dodają Wody Polskie.

Opracowanie: