​Wysokość jednorazowych nagród dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyniesie od 13 tys. zł brutto dla pracowników powierzchni, przez 16 tys. zł dla załogi zakładów przeróbki węgla, po 19 tys. zł brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią - poinformowali związkowcy.

We wtorek JSW poinformowała w komunikacie o zawarciu ze związkowcami porozumienia, na podstawie którego ok. 22-tysięczna załoga firmy otrzyma w lipcu nagrodę pieniężną. Wartość tego świadczenia, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy 480 mln zł i obciąży wyniki spółki za trzeci kwartał 2022 r. - wyjaśniono.

Porozumienie w tej sprawie podpisały działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Kadra oraz Federacja Związków Zawodowych Górników JSW. Już po opublikowaniu komunikatu JSW, związkowcy poinformowali, iż wypłata nagrody nastąpi 22 lipca. Podano też szczegóły dotyczące wysokości nagrody dla poszczególnych grup zatrudnionych.

"Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA otrzymają jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 19.000 zł brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 16.000 zł brutto dla osób zatrudnionych w zakładzie przeróbczym oraz 13.000 zł dla pozostałych pracowników" - poinformowały związki zawodowe, dziękując przedstawicielom zarządu JSW za "sprawne oraz owocne negocjacje płacowe i ciężką pracę na rzecz załogi JSW".

Zasadnicze porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w JSW o 10 proc. (kosztem ok. 250 mln zł) podpisano 28 stycznia br. Ustalono w nim również, iż od stycznia br. z 21 do 30 zł wzrośnie wartość należnych górnikom posiłków profilaktycznych. Ponadto w ówczesnym porozumieniu zapisano, iż po ocenie sytuacji finansowej spółki za pierwsze półrocze 2022 r., strony porozumienia zdecydują o wypłacie jednorazowej nagrody dla wszystkich pracowników. We wtorek w odrębnym porozumieniu uzgodniono warunki wypłaty tej nagrody.

Podpisane w styczniu br. oraz we wtorek porozumienia wyczerpują roszczenia strony społecznej w zakresie dotyczącym wzrostu płac w tym roku - wynikało ze styczniowego porozumienia. Jednak w czerwcu związkowcy wystąpili do zarządu JSW nie tylko z wnioskiem o jednorazowe nagrody dla załogi (zgodnie z porozumieniem ze stycznia), ale także o renegocjację wartości posiłków profilaktycznych.

"Obecna sytuacja, tj. znaczące zyski, jakie osiąga nasza spółka, oraz inflacja, która realnie obniża zarobki jej pracowników, wymaga podjęcia działań w temacie polityki płacowej w JSW" - ocenili wówczas przedstawiciele strony społecznej.