Marszałek województwa śląskiego domaga się pilnego zwołania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie budowy kolei dużych prędkości na Śląsku. To inwestycja związana z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jakub Chełstowski zaapelował o to do wojewody po tym, gdy wczoraj spółka CPK ogłosiła w Katowicach, którędy przebiegać będzie trasa. Według marszałka w spotkaniu powinien wziąć udział pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała.

Jakub Chełstowski napisał w piśmie do wojewody, że podczas prezentacji, wybranego przez spółkę CPK, wariantu przebiegu linii kolejowej doszło do skandalicznej sytuacji. Mieszkańcy nie mieli możliwości zadawania pytań. W spotkaniu nie mogli wziąć udziału także przedstawiciele władz samorządowych. Wczoraj nie wpuszczono na konferencję m.in. członka zarządu województwa śląskiego Krzysztofa Klimą.

Dostałem informację, że jako zarząd województwa nie mamy prawa w tym uczestniczyć - informuje Klima.

Rzeczniczka wojewody potwierdziła, że pismo w sprawie zwołania WRDS wpłynęło do urzędu. Nie wiadomo, czy dojdzie do posiedzenia. 

Urząd podkreśla jednak, że marszałek mógł sam zwołać spotkanie w sprawie CPK, kiedy przewodniczył Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Około 550 domów do wyburzenia

Wybrany wariant przebiegu linii kolejowej na obecnym etapie prac zakłada wyburzenie około 550 domów.  Przedstawiciel CPK Maciej Pańczak mówi, że tych budynków będzie znacznie mniej.

Na terenie Mikołowa chodzi o 30 budynków mieszkalnych - tak jest, ale tylko na ten moment - zastrzegł. Uściślił, że na całym przebiegu linii wyburzenia dotyczą przede wszystkim budynków jednorodzinnych, ewentualnie większych, ale głównie dwurodzinnych.

Kiedy wczoraj pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała ogłaszał w śląskim urzędzie wojewódzkim decyzję dotyczącą wyboru wariantu przebiegu linii, przed urzędem trwał protest ok. 200 mieszkańców.

To idzie przez moją nieruchomość. Jesteśmy skazani już tylko na wysiedlenie - mówił mieszkaniec Palowic, który przyjechał dziś do Katowic.

Zakładana zdolność przewozowa linii 170 w ciągu doby to 83 pary pociągów pasażerskich i 7 par towarowych. Ruch towarowy ma być dopuszczony w formie lekkiej, pociągów kontenerowych, które mniej niszczą nawierzchnię kolejową, niż ciężkie składy. Dopuszczenie to obowiązuje od granicy czeskiej do linii 169 Orzesze - Łaziska; odcinkiem północnym przez Mikołów mają jeździć tylko składy pasażerskie.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Opracowanie: