Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD) wybuduje nowy budynek szpitala i wyremontuje dotychczasowy. Władze szpitala otrzymały z rąk prezydenta Andrzej Dudy i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego symboliczny czek na 168 mln złotych.

Prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski podczas briefingu ogłosili szczegóły wyników konkursu na pediatryczną infrastrukturę strategiczną w ramach Funduszu Medycznego.

Fundusz został powołany - z inicjatywy prezydenta - w październiku 2020 r., aby poprawić dostępność nowoczesnego leczenia i przyspieszyć modernizację szpitali.

Fundusz Medyczny składa się z czterech subfunduszy: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjnego. Pod koniec 2021 roku resort zdrowia ogłosił pierwszy konkurs w zakresie infrastruktury krytycznej, dotyczący pediatrii, na które miało zostać przeznaczone 2 mld zł. Środki te zwiększono do 3,15 mld zł.

Na co GCZD wyda 168 mln złotych?

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach dofinansowanie w kwocie 168 mln złotych wyda na budowę nowego budynku i remonty w dotychczasowym obiekcie.

Jak przekazał rzecznik GCZD Wojciech Gumułka, w ramach inwestycji na dotychczasowym parkingu przed obecnym szpitalem powstanie nowy 8-piętrowy budynek szpitala o pow. 12 tys. m kw., połączony ze starym budynkiem przejściem na wysokości pierwszego piętra. Zostanie tam umieszczony m.in. nowy 20-łóżkowy oddział chorób zakaźnych i leczenia neuroinfekcji dla dzieci - jedyny taki w woj. śląskim, którego brak uwidoczniła pandemia Covid-19.

W nowym budynku znajdzie się też centrum nowoczesnych technologii diabetologicznych, przeznaczone do kompleksowego leczenia małych pacjentów diabetologicznych w formie hospitalizacji, leczenia w trybie tzw. jednego dnia, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej połączonej z edukacją prozdrowotną dzieci wraz z opiekunami/rodzicami. Docelowo oddział ten będzie liczył 25 łóżek (obecnie 15).

W planowanym budynku będzie się znajdował centralny punkt przyjęć i rejestracji pacjentów. Przeniesiona zostanie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli szpitalne poradnie i ambulatoria.

Planowany do budowy obiekt zostanie w pełni wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z najwyższymi standardami w tym obszarze.

Ponadto, inwestycja przewiduje kompleksową modernizację dotychczas wykorzystywanych budynków szpitala. Modernizacja obejmie dotychczasowe oddziały, salę operacyjną dedykowaną w całości noworodkom zlokalizowaną w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, pracownie diagnostyczne szpitala oraz wszystkie pracownie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Jak zasygnalizował Gumułka, w pierwszym półroczu 2023 r. podpisany zostanie Program Inwestycji. Dopiero po tym możliwe będzie rozpisanie przetargu, prace projektowe i budowlane.

O Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Funkcjonują w nim 24 poradnie specjalistyczne oraz 16 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje ok. 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 35 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W GCZD, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizowany jest kompleksowy program szkoleń dla studentów polskich i zagranicznych, który uzyskał pozytywną opinię polskiej i amerykańskiej komisji akredytacyjnej. Prowadzone jest również kształcenie przed i podyplomowe, w tym specjalizacje, staże oraz kursy specjalistyczne w zawodach medycznych.

Szpital w Katowicach to także jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultra rzadkich u dzieci. Placówka zatrudnia ponad 1 tys. pracowników.