Nowa ścieżka rowerowa połączy już istniejącą drogę dla rowerzystów na osiedlu Kotuli z biegnącą wzdłuż ulicy Iwonickiej. Jak poinformował Urząd Miasta Rzeszowa trwa przetarg, w którym wybrany zostanie wykonawca tej inwestycji.

Asfaltowa ścieżka rowerowa zostanie wybudowana na ul. Odrzykońskiej -  na odcinku od ul. Błogosławionej Karoliny do skrzyżowania z ul. Żmigrodzką.

Częścią inwestycji będzie budowa chodnika z kostki brukowej, przebudowa oświetlenia ulicznego i instalacji podziemnych. Wykonawca zostanie wybrany latem tego roku. Na wybudowanie ścieżki będzie miał cztery miesiące od daty podpisania umowy.

Decyzją prezydenta Rzeszowa przybędzie także ścieżek rowerowych i chodników nad Wisłokiem. Trwa już projektowanie nowego traktu, który będzie miał kilometr długości i zostanie poprowadzony brzegiem rzeki, od mostu Lwowskiego w kierunku północnym. Koszt tego projektu, który gotowy będzie w tym roku to 150 tys. zł.

Jeszcze w tym roku mają się zakończyć prace przy dokumentacji budowy ścieżki, która powstanie wzdłuż ul. Robotniczej i będzie łączyć al. Sikorskiego z ul. Ćwiklińskiej. Będzie ona miała prawie kilometr długości. Z budżetu miasta na ten projekt zostanie wydane blisko 200 tys. zł.