Wiele innowacyjnych rozwiązań stosowanych w medycynie umożliwiających m.in. planowanie operacji, trenowanie przedoperacyjne oraz przyspieszenie powrotu do zdrowia i rehabilitacji udało się wcielić w życie, dzięki współpracy naukowców z rzeszowskich uczelni.

Badania oparte na najnowszych technologiach prowadzą wspólnie naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego - podaje portal nowiny24.pl

Dzięki prowadzonym pracom pacjenci mają możliwość szybszego powrotu do zdrowia. Istotnym elementem omawianych procesów inżynierii medycznej jest diagnostyka obrazowa i analiza danych medycznych pozwalająca na wykonywanie trójwymiarowych modeli numerycznych będących podstawą do wytwarzania modeli metodą druku 3D.

Ważnym elementem w procesie inżynierii medycznej jest badanie materiałów i sposobów ich przetwarzania na poszczególnych obszarach zastosowań, począwszy od wytwarzania medycznych modeli wizualnych metodą druku 3D, wykonywania szablonów przedoperacyjnych i trenażerów metodami hybrydowymi, aż do wyrobów medycznych, które mogą mieć bezpośredni kontakt z tkankami żywych organizmów. 

W tym przypadku należy uwzględnić zarówno właściwości przetwórcze i wytrzymałościowe materiałów, jak i określone przepisy i atesty. Można wyróżnić kilka obszarów badawczych, którymi zajmują się naukowcy, są to m.in. ortopedia, chirurgia twarzowo-szczękowa czy urologia i nefrologia.

Prace tych zespołów zaowocowały opracowaniem wielu innowacyjnych rozwiązań, które zostały zgłoszone do ochrony patentowej, były podstawą do opracowania publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i projektów badawczych, a przede wszystkim pozwoliły na polepszenie zdrowia i komfortu życia wielu osób, będących beneficjentami tych rozwiązań.