Nad Wisłokiem w Rzeszowie na terenach rekreacyjnych powstanie w pobliżu Lisiej Góry ogród deszczowy. Ogród ma nie tylko stanowić atrakcję wizualną, ale również pomoże w odwadnianiu miejsc, w których zbiera się nadmiar deszczówki.

Ogród został zaprojektowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Powstanie w pobliżu terenów rekreacyjnych znajdujących się przy rzeszowskiej Lisiej Górze. W środku rosnąć będą rośliny dobrze funkcjonujące na terenach podmokłych a podłoże cechować się będzie bardzo dobrą przepuszczalnością. Flora ogrodu deszczowego składać się będzie z organizmów odpornych na zalewanie podczas ulewnych deszczy i długie okresy suszy.

W sumie posadzonych zostanie 1700 roślin.

Przestrzeń zostanie wzbogacona o ekologiczne elementy małej architektury. Pojawi się miejsce do wypoczynku w formie żywej, wyposażonej w ławki altany z sadzonek wierzby. Ponadto ustawione zostaną imitujące zwierzęta figury z wikliny, a w bliskim otoczeniu istniejącej łąki kwietnej pojawią się domki dla owadów.

Urząd Miasta Rzeszów informuje, że rozpoczęła się już procedura wyboru firmy, która zrealizuje to zadanie. Wykonawca powinien zostać wybrany w kwietniu. Będzie miał trzy miesiące, od daty podpisania umowy, na wykonanie ogrodu.