Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Janowi G. i Joannie Ś. oskarżonym m.in. o popełnienie tzw. zbrodni VAT-owskiej. Proces ruszy na początku listopada. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym podkreśla, że działalność przestępcza tych osób nie ma związku z uczelnią.

Akt oskarżenia w tej sprawie zawiera łącznie osiem zarzutów - po cztery dla każdego z oskarżonych. W pierwszej kolejności Jan G. i Joanna Ś. zostali oskarżeni o to, że, działając wspólnie i w porozumieniu, w ramach podmiotu gospodarczego założonego na dane oskarżonej mieli oni podrobić 166 faktur VAT o łącznej wartości brutto 11,6 mln zł.

Według ustaleń śledczych, wszystkie te faktury zostały wystawione rzekomo na rzecz firmy Joanny Ś. (pełnomocnikiem firmy był Jan G.), ale nie dokumentowały one rzeczywistych transakcji pomiędzy określonymi w nich stronami. Oskarżeni mieli następnie użyć tych faktur jako autentyczne, uwzględniając je w deklaracjach VAT- 7 składanych w urzędzie skarbowym. Oskarżeni nie zapłacili podatku w kwocie 2,2 mln zł.

Pół tysiąca fałszywych faktur

Ponadto, Jan G. i Joanna Ś. zostali oskarżeni o wystawienie 501 nierzetelnych, poświadczających nieprawdę, faktur VAT na kwotę należności ogółem o łącznej wartości brutto 11,4 mln zł. Zdaniem prokuratora, były to faktury wystawione na rzecz kilkunastu firm, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych pomiędzy określonymi w nich stronami. Wystawienie nierzetelnych faktur miało pozwolić tym kilkunastu firmom na zawyżenie podatku naliczonego, w efekcie czego nie zapłacili podatku w kwocie 2,1 mln zł. W ocenie prokuratora, oskarżeni mieli sobie uczynić z tego procederu stałe źródło dochodu.

Na obojgu oskarżonych ciążą również zarzuty oszustwa podatkowego, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i naruszenia procedury rachunkowej w związku z wystawianiem nierzetelnych faktur i posługiwaniem się nimi. Jan G. i Joanna Ś. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Jan G. jest tymczasowo aresztowany, natomiast wobec Joanny Ś. zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Oświadczenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

W związku z zaplanowanym na 3 listopada przez Sąd Okręgowy w Olsztynie, rozpoczęciem procesu małżeństwa Jana G. i Joanny Ś., oskarżonych o popełnienie zbrodni VAT-owskiej, oświadczenie w tej sprawie wydały władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z całą mocą podkreślamy, że szeroko komentowana działalność w/w osób w żadnym stopniu i na żadnym poziomie organizacyjnym nie miała i nie ma związku z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pomijając fakt, że w/w osoby były pracownikami Uniwersytetu, jednak popełnione przestępstwa będące podstawą oskarżenia, nie mają z nami nic wspólnego - czytamy w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji.