Maksymalnie o 51,3 mln zł więcej ma zapłacić Olsztyn firmie budującej nowej linii tramwajowej w mieście - tak zdecydował Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP. Wykonawca inwestycji domagał się "około 85 mln zł". Umowa na budowę linii tramwajowej między miastem Olsztyn a firmą Polimex Infrastruktura została podpisana w czerwcu 2021 roku.

Miasto Olsztyn w czerwcu 2021 roku podpisało z firmą Polimex Infrastruktura umowę na budowę w mieście nowej linii tramwajowej. Kontrakt opiewał wówczas na 403 mln zł, z czego 356 mln zł to zewnętrzne dofinansowanie.

Budowa jest realizowana i ma się zakończyć jesienią przyszłego roku.

W trakcie realizacji robót wykonawca zwrócił się o waloryzację kontraktowych kwot powołując się na ustawowe zapisy dotyczące siły wyższej, w szczególności zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, a także pandemii wirusa Sars-Cov2. Te okoliczności doprowadziły do nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów na rynku budowlanym oraz wzrostu innych elementów produkcji budowlanej, a także nadzwyczajnych problemów z dostępnością materiałów budowlanych, wynikających z przerwania łańcuchów dostaw i nakładanymi w związku z wojną sankcjami. Wykonawca uzasadnił jednocześnie, że były to okoliczności, których nie mógł przewidzieć w dacie złożenia oferty, a które skutkują drastycznym wzrostem ponoszonych przez firmę kosztów realizacji kontraktu - poinformowała rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Olsztynie Marta Bartoszewicz. Dodała, że wysokość kwot, jakich oczekiwano od miasta wahała się i wynosiła "około 85 mln zł".

W efekcie trwających ponad miesiąc mediacji toczonych między samorządem Olsztyna a Polimexem w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP ustalono, że maksymalna kwota, o jaką może wzrosnąć wartość kontraktu, to 51,3 mln złotych. Waloryzacja dotyczyć będzie prac wykonanych od 1 marca 2022 roku do ukończenia kontraktu (zakładana data to 16 października 2023 roku).

Rzecznik ratusza przyznała, że miasto stara się doprowadzić do sfinansowania dodatkowych nakładów na budowę linii tramwajowej z funduszy europejskich.

Nowa linia tramwajowa w Olsztynie będzie miała ponad 6 km podwójnego torowiska na ulicach: Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego. Budowany jest też węzeł przesiadkowy przy Wysokiej Bramie.

Więcej pieniędzy, niż zakłada kontrakt, oczekuje od Olsztyna także firma budująca i remontująca halę Urania -  tu uzgodnienia wciąż trwają.