"Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta!" - tak nazywa się finansowany z budżetu obywatelskiego projekt odkomarzania Lublina. W tym roku powierzchnia objęta zamgławianiem zwiększy się o 35 ha i obejmie miejskie parki, skwery, zieleńce, ścieżki rowerowe oraz pasy drogowe.

Łącznie odkomarzaniem ma być objęte 315 hektarów.

Lubelskie tereny zielone to ulubione miejsca rekreacji mieszkańców, ale też idealne środowisko naturalne dla komarów. Dlatego cyklicznie prowadzimy akcję zwalczania tych uciążliwych owadów. W tym roku, zgodnie z decyzją mieszkańców, na odkomarzanie przeznaczymy więcej środków i tym samym obejmiemy nim dodatkowe tereny zielone - mówi zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk.

Do tych dodatkowych terenów należą m.in. pas zieleni wzdłuż Czechówki, tereny wzdłuż ul. Lipniak i ul. Krwawicza oraz teren między ul. Północną a al. Solidarności.

Akcję zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy jest zaplanowany do 20 czerwca, drugi, w zależności od potrzeb - w sierpniu lub we wrześniu.

Zamgławianie to jedna z metod zwalczania komarów. Dodatkowo, by zwiększyć populację jerzyków - niewielkich ptaków i naturalnych wrogów komarów miasto zainwestowało w ostatnich dwóch latach w ponad 1300 budek lęgowych, które zostały zwieszone na blokach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej.