​Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy powstanie w szpitalu powiatowym w Łęcznej na Lubelszczyźnie. SOR będzie miał dwie kondygnacje, każda po 280 metrów kwadratowych. Koszt przebudowy to prawie 10 milionów złotych. Inwestycja będzie gotowa za rok.

Na parterze nowego SOR-u w Łęcznej znajdzie się poczekalnia, śluza, pomieszczenie do dekontaminacji, trzy boksy terapeutyczne, boks resuscytacyjny. Poza tym, między innymi, punkt pielęgniarski i magazyn. 

Na pierwszym piętrze powstaną m.in. pracownie CT i RTG - z całkowicie nowym wyposażeniem. Oprócz tomografu, będą też m.in. kardiomonitory, defibrylatory, lampy chirurgiczne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, aparaty do znieczulania i pozostały niezbędny sprzęt medyczny.

Nowy SOR będzie przystosowany np. do szybkiej diagnostyki i terapii pacjentów z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi. Oddział został tak zaprojektowany, żeby całkowicie wyeliminować możliwość spotkań pacjentów zakaźnych i zgłaszających się na SOR z innymi schorzeniami.

Co z dawnym oddziałem ratunkowym?

Część obecnego SOR-u będzie przekształcona w strefę przyjęć i segregacji dla pacjentów w przypadku zdarzeń masowych. W tej sytuacji będzie możliwe przyjęcia trzy razy większej liczby poszkodowanych, niż dotychczas.

SOR został zaprojektowany w taki sposób, że będą osobne wejścia dla pacjentów, którzy będą zgłaszać się indywidualnie, jak również dla karetek pogotowia. Powstanie również wiata dla karetek oraz nowe schody i pochylnia dla niepełnosprawnych.

Nowy SOR ma być oddany do użytku z końcem sierpnia przyszłego roku. Koszt inwestycji to prawie 9,7 mln zł. 7 mln zł pochłoną roboty budowlane 2,7 mln zł - nowe wyposażenie. Ponad 7,7 mln zł pochodzi z rezerwy budżetu państwa.