FCU to centrum wspierające klientów firmy z całego świata w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ​Duża korporacja o światowym zasięgu rozpoczyna teraz działalność w Lublinie i deklaruje, że do 2025 roku zatrudni ponad 300 osób.


Działające od 2012 r. w Polsce, centrum kompetencyjne PwC (PricewaterhouseCoopers), Financial Crime Unit (FCU) specjalizuje się w zapobieganiu wprowadzania do legalnego obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowania terroryzmu (Anti-Money Laundering, AML). Polskie Financial Crime Unit jest największym tego typu zespołem PwC na świecie. Obecnie we wszystkich biurach organizacji w Polsce, czyli w Gdańsku i w Warszawie, zatrudnionych jest niemal 1300 osób.

Wybór na Lublin jako kolejny ośrodek w naszym kraju padł ze względu na potencjał akademicki miasta i jego duże zaplecze intelektualne.

To elementy, które są motorem napędowym i magnesem ściągającym do Lublina inwestorów m.in. z branży doradztwa biznesowego i technologicznego. Otwarcie w Lublinie kolejnego oddziału uznanej i rozpoznawalnej marki, jaką jest PwC, potwierdza, że nasze działania na rzecz budowania przyjaznego klimatu dla biznesu, które podejmujemy jako samorząd, przynoszą oczekiwane rezultaty. To już druga, po oddziale skupiającym się na rozwoju usług technologicznych, inwestycja firmy PwC w naszym mieście - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

FCU realizuje różnorodne projekty, zarówno dla dużych ogólnoświatowych banków, jak i mniejszych lokalnych instytucji finansowych. Eksperci organizacji świadczą specjalistyczne usługi doradcze, pozwalające zachować bankom zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi i dostoswaniem swoich procedur do nowowprowadzanych rozwiązań. Działania takie obejmują m.in. opracowanie i wdrażanie polityk oraz złożonych modeli operacyjnych. FCU świadczy również usługi wsparcia operacyjnego dla klientów z sektora bankowego. 

To sektor, który jest niezwykle istotnym elementem dalszego zrównoważonego postępu gospodarczego. Jego odzwierciedleniem jest ciągły rozwój PwC FCU. Tym razem rozszerzamy naszą działalność o Lublin  - mówi Bartłomiej Styrnik, partner PwC Polska, Financial Crime Unit.

Jednym z narzędzi, jakimi dysponuje FCU to  m.in. sztuczna inteligencja, która skanuje i ocenia zbiory danych, przedstawiając analitykowi informacje istotne w kontekście przestępstw finansowych czy finansowania terroryzmu. W PwC  to sieć firm działająca w 155 państwach. Zatrudnia ponad 327 tysięcy osób.

Opracowanie: