Zamek Królewski na Wawelu otrzymał dwie prestiżowe statuetki Sybilla 2022. Nagrodzony został zjawiskowy Nowy Skarbiec Koronny w kategorii "Nowe i zmodernizowane wystawy stałe". Do Skarbca trafiła też Nagroda Publiczności, która w tym roku została wręczona po raz pierwszy w historii konkursu.

Te dwa laury, uznawane za synonim Oscarów w środowisku muzealników, ogromnie nas cieszą. Są wyrazem uznania specjalistów dla ciężkiej i pełnej zaangażowania pracy całego zespołu Zamku Królewskiego na Wawelu. Zapewniam jednak, że nikt z nas nie pracuje dla nagród, choć są one znaczącym powodem do radości. Misją każdego wawelczyka, z którą autentycznie się identyfikujemy, jest szerokie upowszechnianie i udostępnianie bezcennej w skali świata, królewskiej kolekcji. Dlatego szczególnie dziękujemy naszym gościom, naszym zwiedzającym, że uznali Skarbiec Koronny za najważniejsze wydarzenie muzealne roku 2022. To wyjątkowy moment - pierwsza w historii statuetka w tej kategorii należy do Wawelu! Choć warto dodać, że w zeszłym roku odbyło się pilotażowe głosowanie, w którym też triumfowaliśmy z wystawą "Wszystkie arrasy króla...". Zapewniam, że nie zamierzamy się zatrzymać i już 14 września otworzymy kolejną spektakularną wystawę w iście królewskim stylu, obrazującą kulturę i sztukę doby Jagiellonów w czasach największej świetności dynastii - komentuje prof. Andrzej Betlej, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla

Nagrody Sybilla są najwyższą formą uznania najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami. Sybilla to też propagowanie najlepszych wzorów działalności muzealnej oraz nieocenione źródło wiedzy o historii oraz kierunkach rozwoju polskiego muzealnictwa.

Organizatorem Konkursu jest rokrocznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którego rolą jest wyznaczanie standardów w muzealnictwie, kreowanie warunków jego rozwoju, upowszechnianie jego osiągnięć jak również sieciowanie polskich muzeów.

Podczas uroczystej gali wyróżnionym i nagrodzonym muzeom wręczono dyplomy oraz statuetki Sybilli. Muzea nagrodzone w poszczególnych kategoriach otrzymały też przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrody finansowe.  

W tym roku po raz pierwszy wręczono statuetkę Sybilli przyznaną przez muzealną publiczność. W zorganizowanym przez NIMOZ internetowym głosowaniu brały udział wszystkie muzea nominowane przez jury do nagrody Sybilla w poszczególnych kategoriach konkursowych.   

Ponad 140 muzealnych projektów

Podsumowanie 43. edycji Sybilli oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Zamku Królewskim na Wawelu, który w poprzedniej Sybilli zdobył Grand Prix za wystawę "Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921" oraz zwyciężył w pilotażowo zorganizowanym plebiscycie publiczności.

Jury konkursowe tegorocznej edycji Sybilli dokonało oceny ponad 140 zrealizowanych w 2022 roku muzealnych projektów, przesłanych w ramach sześciu kategorii konkursowych:

  • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
  • edukacja,
  • projekty naukowo-badawcze,
  • nowe i zmodernizowane wystawy stałe,
  • wystawy czasowe,
  • inwestycje.                                                                                             

Projekty nominowane do nagród Sybilla 2022

Kategoria Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury

Muzeum Narodowe w Krakowie

RYTOWNICTWO JOACHIMA LELEWELA. KATALOG MATRYC GRAFICZNYCH I RYCIN LELEWELA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Muzeum Niepodległości w Warszawie

KONSERWACJA TYNKÓW Z INSKRYPCJAMI W CELACH WIĘZIENNYCH W MAUZOLEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

KONSERWACJA SAMOCHODU POŻARNICZEGO STAR 20 Z 1953 ROKU ZE ZBIORÓW DZIAŁU HISTORII POŻARNICTWA MUZEUM W PRZEWORSKU

Kategoria Edukacja

Muzeum Architektury we Wrocławiu

LABORATORIUM ARCHITEKTURY

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

ŚPIEWAJĄCE AKWARELE. ZAMIENIAMY POSTUMENTY NA INSTRUMENTY

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

PROJEKT I WYKONANIE-MISTRZ RZEŹBIARSTWA FRANZ WAGNER Z KŁODZKA

Kategoria Projekty naukowo-badawcze

Muzeum Narodowe w Kielcach

MUZEOTERAPIA - SPOSÓB NA TRUDNE CZASY. KONFERENCJA NAUKOWA

Muzeum Śląskie w Katowicach

PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY DOTYCZĄCY EDYCJI ŹRÓDEŁ W POSTACI TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH Z TZW. ARCHIWUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH ZAWIERAJĄCEGO MATERIAŁY PIERWOTNE, CZYLI WYTWORZONE W LATACH 1919-1921

Muzeum w Gliwicach

HALSZTACKIE CMENTARZYSKO KULTURY ŁUŻYCKIEJ W ŚWIBIU (STANOWISKO. 16), POWIAT GLIWICKI

Kategoria Nowe i zmodernizowane wystawy stałe

Muzeum Fotografii w Krakowie

CO ROBI ZDJĘCIE?

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

KOLEKCJONERSTWO POTOCKICH

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

NOWY SKARBIEC KORONNY

Kategoria Wystawy czasowe

Muzeum Narodowe w Lublinie

TAMARA ŁEMPICKA. KOBIETA W PODRÓŻY

Muzeum Narodowe w Warszawie

WITKACY. SEJSMOGRAF EPOKI PRZYSPIESZENIA

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

ABAKANOWICZ. TOTALNA

Kategoria Inwestycje

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

LEŚNICTWO - ZESPÓŁ ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW DAWNYCH OSAD LEŚNYCH W PARKU ETNOGRAFICZNYM MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

MAGAZYN STUDYJNY MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Muzeum Narodowe w Kielcach

MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH