Centrum Badań Mózgu otwarto dziś na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nowa jednostka międzywydziałowa zintegruje wszystkie medyczne i badawcze prace dotyczące mózgu. W placówce przy ulicy Kopernika, zainstalowano rezonans magnetyczny wraz ze specjalistycznym skanerem przeznaczonym do badań naukowych ośrodkowego układu nerwowego

Do znalezienia bardziej skutecznych sposobów leczenia chorób neurologicznych ma się przyczynić otwarte we wtorek w Krakowie Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W ramach projektów naukowych jednostka będzie prowadzić badania na osobach chorych i zdrowych.

Centrum Badań Mózgu będzie się zajmowało badaniami dotyczącymi neuroobrazowania, integrując badania dotychczas prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim w różnych jednostkach, po to, żeby lepiej zrozumieć złożoność organu, który wszystkich nas interesuje. Nasze badania dotyczą wielu rzeczy, funkcjonowania poznawczego, percepcji, uwagi, pamięci czy podejmowania decyzji - mówił RMF FM profesor Michał Wierzchoń, dyrektor Centrum Badań Mózgu.

Według wstępnych szacunków, miesięcznie centrum będzie badać co najmniej kilkudziesięciu pacjentów.

To miejsce ma się przyczynić do znalezienia lepszych sposobów diagnozy i leczenia, zwłaszcza chorób neurologicznych, w tym związanych z neurodegeneracją. Chodzi np. o chorobę Alzheimera, częstą w kontekście starzenia się społeczeństwa – zauważa profesor.

Nowe Centrum znajduje się w starym budynku Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 50. Przy ul. Botanicznej 3, w tzw. domku Piltza, ulokowane zostały zaś pomieszczenia biurowe tej jednostki.

Przy ul. Kopernika 50 powstało stanowisko rezonansu magnetycznego, w którym zainstalowano najnowszy skaner przeznaczony do badań naukowych ośrodkowego układu nerwowego. Zakupiony za kwotę ponad 10 mln zł aparat - 3-teslowy Prisma firmy Siemens - stosowany jest, jak podał Uniwersytet Jagielloński, w najlepszych centrach naukowych na świecie. 

Centrum Badań Mózgu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną trzech Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Lekarskiego Collegium Medicum, Filozoficznego oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej. 

Otwarcie placówki wiąże się z utworzeniem sześciu nowych etatów. W przyszłości centrum chciałoby zatrudnić jeszcze więcej osób – naukowców i techników obsługujących specjalistycznych sprzęt.

Jednostka zainaugurowała swoją działalność w symbolicznym czasie - w Europejskim Tygodniu Mózgu.