Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłosił, że zamyka do odwołania swój basen. Uczelnia tłumaczy tę decyzję m.in. wzrostem kosztów energii i koniecznością cięcia kosztów.

W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczno-finansową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z przykrością informujemy, że Władze Uczelni podjęły trudną decyzję o czasowym, całkowitym wyłączeniu z funkcjonowania basenu znajdującego się na terenie UEK - poinformowała uczelnia.

Jak wyjaśniono w komunikacie, "nagły wzrost kosztów energii oraz utrzymania obiektów, przy braku adekwatnych zwiększeń finansowania, spowodował konieczność poszukiwania sposobów ograniczania kosztów".

"Mając świadomość, że oznacza to utrudnienie przede wszystkim dla realizacji zajęć pływackich dla studentów oraz pracowników, kierując się koniecznością działań oszczędnościowych, zostaliśmy zmuszeni do podjęcia takiej decyzji" - podsumował UEK.

Basen nieczynny będzie do odwołania, co najmniej do końca pierwszego semestru roku akademickiego 2022/23.