Milion dwieście tysięcy tabletek z jodkiem potasu zabezpieczono dla mieszkańców Krakowa. Obecnie znajdują się one głównie w jednostkach straży pożarnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ustalono także system ich dystrybucji. Tabletki miałby być rozdawane w miejscach, w których zwykle znajdują się lokalne komisje wyborcze. To głównie szkoły i centra kultury.

Nad całością systemu dystrybucji mają mieć pieczę wojewodowie.

Z ustaleń reportera RMF FM Marka Wiosło wynika, że w pierwszej kolejności tabletki miałby być dystrybuowane najmłodszym.  W przyszłym tygodniu planowana jest konferencja służb urzędu wojewódzkiego w tej sprawie.

 

Opracowanie: