Wspólne badania, szkolenia, prace archeologiczne będą od teraz prowadzić dwie instytucje kulturalne, jedne z największych w Europie: Zamek Królewski na Wawelu oraz Lwowska Narodowa Galeria Sztuki. Porozumienie zostało zawarte podczas wernisażu wystawy Królewski Rembrandt na Wawelu, na dziedzińcu arkadowym wawelskiego zamku.

Memorandum o współpracy sygnowali prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Taras Wozniak, dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Obie instytucje zapowiedziały współpracę w zakresie działalności naukowo-badawczej, która polegać będzie na udostępnianiu do badań zbiorów artystycznych, archeologicznych i archiwalnych oraz wzajemnej pomocy w prowadzeniu prac badawczych w Krakowie i Lwowie.

Obie instytucje łączą relacje i kontakty od wielu lat. Zarówno wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego prof. Jan Ostrowski, jak i poprzedni dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki Borys Woźnicki aktywnie działali na polu ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. 

Poprzez podpisanie memorandum chcieliśmy nadać tym działaniom nowy impuls i bardziej formalny charakter, co jest istotne zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej,  powiedział prof. Andrzej Betlej. 

Mamy nadzieję na ścisłą współpracę w zakresie realizacji projektów wystawienniczych - dość przypomnieć, że wspaniała kolekcja malarstwa Leona Pinińskiego znajduje się w zbiorach wawelskich i lwowskich. Pragnęlibyśmy, aby w ciągu najbliższych lat przygotowana została wspólna wielka wystawa ukazująca wyjątkowe dzieła z obu muzeów. 

Lwowskie muzeum planuje dokonać kompletnej restauracji i rewitalizacji zamku w Podhorcach - a trzeba pamiętać, że to stropy wawelskie zostały odtworzone po I wojnie światowej według tych, które tam się znajdowały. Mamy nadzieję, że teraz dojdzie do sytuacji odwrotnej , dodał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Wspólne badania i projekty

Instytucje będą współpracować także w zakresie działalności oświatowej i prowadzenia wspólnych projektów edukacyjnych, konserwacji dzieł sztuki, znalezisk archeologicznych i architektury oraz rewaloryzacji ogrodów historycznych. 

Pracownicy będą również prowadzić wspólne konsultacje dotyczące urządzenia wnętrz zamkowych i ekspozycji oraz zakupów muzealiów, udostępniać posiadaną dokumentację fotograficzną oraz organizować wizyty studyjne.

Jak wszyscy wiemy, sytuacja w Ukrainie jest obecnie bardzo trudna, nie tylko dla ludzi, ale także dla instytucji i spuścizny kulturowej, a jest to przecież nasze wspólne dziedzictwo, którego zachowanie jest wielkim wyzwaniem. Współpraca jest potrzebna obu stronom, ponieważ jesteśmy jednym z kilku największych muzeów poza granicami Polski, w których są tak bogate zbiory sztuki polskiej. 

Podpisane porozumienie to gest symboliczny, który w tym szczególnym momencie dziejowym potwierdza trwające od wielu lat wzajemne współdziałanie obu instytucji, powiedział Taras Wozniak, dyrektor generalny Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.