Prezydenturę Andrzeja Dudy w lutym pozytywnie ocenia 57 proc. ankietowanych - od stycznia odnotował spadek o 3 punkty procentowe. 36 proc. ankietowanych w sondażu CBOS jest niezadowolonych z działalności prezydenta, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych. Notowania parlamentu są zbliżone do styczniowych.

CBOS podkreśla, że w lutym zarejestrowano kolejne, po styczniowym, pogorszenie notowań głowy państwa.

Obecnie pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się 57 proc. Jest to o 3 punktu procentowe mniej niż podczas styczniowego sondażu, natomiast w stosunku do grudnia spadek ten wyniósł aż 6 punktów procentowych.

36 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z działalności prezydenta. Wynik ten jest o 5 punktów procentowych wyższy od styczniowego i aż o 7 punktów procentowych wyższy niż wynik sondażu w grudniu.  7 proc. ankietowanych nie ma zdania na temat pracy prezydenta Dudy - w styczniu było to 9 proc. a w grudniu 11 proc. ankietowanych.

Natomiast lutowe notowania parlamentu są zbliżone do styczniowych. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 35 proc. (wzrost o punkt procentowy), a źle 50 proc. (bez zmian).

Opinie o pracy senatorów są bardziej podzielone - w zasadzie tyle samo osób ją chwali (38 proc., od stycznia wzrost o 3 punkty procentowe), ile krytykuje (39 proc., wzrost o 2 punkty). O 5 punktów (do 23 proc.) ubyło osób niemających zdania o funkcjonowaniu tej izby.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 6-16 lutego 2020 roku na liczącej 994 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.