Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych nie poniosła straty w związku z organizacją wyborów prezydenckich w maju 2020 roku. Takie oświadczenie wydała spółka po ogłoszeniu przez NIK wyników kontroli w tej sprawie. PWPW uważa, że zawiadomienie do prokuratury w sprawie ustaleń z kontroli jest bezpodstawne.

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych nie poniosła straty w związku z organizacją wyborów prezydenckich w maju 2020 roku. Takie oświadczenie wydała spółka po ogłoszeniu przez NIK wyników kontroli w tej sprawie. PWPW uważa, że zawiadomienie do prokuratury w sprawie ustaleń z kontroli jest bezpodstawne.
/Piotr Szydłowski /RMF FM

Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała w czwartek raport ws. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, które miały się odbyć 10 maja ubiegłego roku. Według Izby, nie było podstaw prawnych do tego, żeby premier wydawał jakiekolwiek polecenia Poczcie Polskiej i PWPW związane z wykonaniem i realizacją wyborów prezydenckich.

"W ocenie NIK, PWPW podjęła niezbędne działania przygotowawcze i organizacyjne, zmierzające do zapewnienia realizacji polecenia zawartego w decyzji BPRM.4820.2.4.2020, polegającej m.in. na przygotowaniu i przekazaniu projektu umowy zlecenia pomiędzy MSWiA a PWPW na realizację zadań określonych w ww. decyzji, podjęciu przez zarząd uchwał określających zasady wykonania zadania, a także na przeprowadzeniu działań organizacyjnych umożliwiających jego realizację. PWPW realizując polecenie zawarte w ww. decyzji, dochowała należytej staranności w zakresie wyboru podwykonawcy, zapewnienia bezpieczeństwa produkcji, odbioru i dostarczenia przedmiotu zamówienia" - podała spółka.

Według PWPW, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wobec PWPW wyłącznie jeden wniosek, tj. zaleciła "Kontynuowanie działań zmierzających do odzyskania wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań wskazanych w decyzji BPRM.4820.2.4.2020." - czytamy

Spółka przypomniała ponadto, że 28 grudnia 2020 r. pomiędzy PWPW a KBW została zawarta umowa, której przedmiotem była refundacja kosztów poniesionych w związku z realizacją decyzji premiera.

"Środki te w wysokości 3 mln 245 tys. 61 zł 51 gr. wpłynęły na konto spółki w dniu 30 grudnia 2020 roku i pokryły w całości koszty poniesione z tytułu powyższego zadania, w związku z tym spółka nie poniosła straty" - podała Wytwórnia.

Jak dodała, mając na uwadze powyższe, w ocenie spółki złożenie zawiadomienia do prokuratury nie znajduje uzasadnienia w odniesieniu do ustaleń z kontroli, a tym samym jest bezpodstawne.