Po ośmiu latach Platforma Obywatelska przegrywa wybory parlamentarne. Z sondażowych wyników wyborów wynika, że straciła w każdej grupie wiekowej. Co więcej, PiS zdobył większość w 14 z 16 województw, przejął głosy młodych i wielkie miasta.

Sondażowe wyniki wyborów wskazują, że po raz pierwszy po 1989 roku jedna partia zdobywa większość rządową. PiS zdobył 37,7 proc. poparcia. A to oznacza, że partia ta zdobyła prawdopodobnie 232 mandaty w Sejmie i będzie mogła samodzielnie sformować rząd.

PO - wg sondażu late poll Ipsos dla TVP1, TVN24 i Polsat News - uzyskała 23,6 proc. głosów, co przełoży się na 137 mandatów poselskich.

Trzeci wynik - 8,7 proc. - osiągnął ruch Kukiz'15, który będzie miał 42 posłów. Do Sejmu wejdzie też Nowoczesna Ryszarda Petru z wynikiem 7,7 proc. (30 posłów) i PSL - 5,2 proc. (18 posłów).

Tuż pod progiem wyborczym dla komitetów koalicyjnych (8 proc.) jest Zjednoczona Lewica, która uzyskała 7,5 proc. Poniżej 5-proc. progu dla partii znalazły się partia KORWiN (4,9 proc.) i Partia Razem (3,9 proc).

PiS pierwszą siłą we wszystkich grupach pod względem wykształcenia

PiS okazał się pierwszą siłą polityczną we wszystkich grupach ze względu na poziom wykształcenia. Najwyższe poparcie uzyskał wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym - 55,9 proc. - wynika z sondażu Ipsos.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym na PiS głosowało 55,9 proc., na PO - 15,4 proc., na Kukiz'15 - 6,9 proc., na PSL - 6,5 proc., na KORWiN - 6,3 proc., na ZL - 3,6 proc., na Razem - 2,3 proc., a na Nowoczesną - 1,9 proc.

Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym na PiS głos oddało 53 proc., na PO - 19,3 proc., na Kukiz'15 - 7,6 proc., na PSL - 6,9 proc., na ZL - 5,3 proc., na Razem - 2,5 proc., na KORWiN - 2,4 proc., a na Nowoczesną - 2,2 proc.

W przypadku wykształcenia średniego i pomaturalnego na PiS głosowało 39,2 proc., na PO - 23 proc., na Kukiz'15 - 10,4 proc., na ZL - 7 proc., na KORWiN - 5,6 proc., na PSL - 5,2 proc., na Nowoczesną - 5,1 proc., a na Razem 3,6 proc.

Najlepiej wykształceni - licencjat i wyżej - głosowali nieco inaczej niż pozostali. W tej grupie PiS zdobył 30,4 proc. głosów, PO - 26,7 proc., Nowoczesna - 12 proc., Kukiz'15 - 8,5 proc., ZL - 7,2 proc., Korwin - 5,2 proc., Razem - 5,1 proc., a PSL - 4,2 proc.


PiS wygrywa w każdej grupie wiekowej. Wśród najmłodszych PO dopiero czwartą siłą

W każdej grupie wiekowej wyborców triumfował PiS, niemal w każdej druga była Platforma Obywatelska. Wyjątkiem byli najmłodsi wyborcy, którzy - oprócz PiS - głosowali przede wszystkim na Kukiz'15 i KORWiN - wynika z sondażu Ipsos.

Według tego badania, wśród najmłodszych wyborców, w wieku 18-29 lat, na PiS zagłosowało 26,6 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach znalazły się: Kukiz'15 (20,6 proc.), KORWiN (16,8 proc.), PO (14,4 proc.), Nowoczesna (7,8 proc.), Razem (5,2 proc.), PSL (3,7 proc.) i ZL (3,4 proc.).

PiS triumfował również w grupie wyborców w wieku 30-39 lat, zdobywając 30,6 proc. ich głosów. W tym przypadku na drugim miejscu była Platforma Obywatelska (23,8 proc.), a na kolejnych: Kukiz'15 (12,6 proc.), Nowoczesna (10,8 proc.), Razem (5,8 proc.), ZL (5,6 proc.), PSL (5,1 proc.) i KORWiN (4,8 proc.).

Wśród wyborców w wieku 40-49 lat na PiS zagłosowało 38,7 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach znalazły się: PO (25,8 proc.), Nowoczesna (8,2 proc.), Kukiz'15 (7,7 proc.), ZL (6,4 proc.), PSL (5,9 proc.), Razem (4,1 proc.) i KORWiN (2,6 proc.).

PiS zdecydowanie wygrał wśród wyborców w wieku 50-59 lat, zdobywając 47,1 proc. głosów w tej grupie. W tym przypadku na drugim miejscu była Platforma Obywatelska (23,0 proc.), a na kolejnych: ZL (7,3 proc.), PSL (6,2 proc.), Nowoczesna (6,0 proc.), Kukiz'15 (4,9 proc.), Razem (3,2 proc.) i KORWiN (1,8 proc.).

Największe poparcie PiS zdobył natomiast w grupie wiekowej 60 lat i więcej - 48,7 proc. Platformę Obywatelską poparło 28,1 proc. najstarszych wyborców, ZL - 9,3 proc., PSL - 5,1 proc., Nowoczesną - 3,8 proc., Kukiz'15 - 2,0 proc., Razem - 1,8 proc., a KORWiN - 0,6 proc.


PiS zwyciężył zarówno w miastach, jak i na wsi

PiS odniósł przytłaczające zwycięstwo na wsi, uzyskując tam 46,8 proc. głosów, ale przewagę nad PO uzyskał także w miastach, zarówno tych mniejszych, jak i największych - wynika z sondażu Ipsos. Na wsi frekwencja wyniosła 46 proc., w największych miastach - 65,9 proc.

Na wsi na PiS głosowało 46,8 proc. uprawnionych, na PO - 17,3 proc., na Kukiz'15 - 9,4 proc., na PSL - 9,3 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 4,6 proc., na Nowoczesną - 4,4 proc., na KORWiN - 4,3 proc., a na Razem - 2,9 proc.

W miastach do 50 tys. mieszkańców PiS uzyskał poparcie 37,4 proc. wyborców, PO - 25,3 proc., Kukiz'15 - 9,6 proc., Zjednoczona Lewica - 7 proc., Nowoczesna - 6,5 proc., KORWiN - 5,2 proc., PSL - 4,6 proc., a Razem - 3,6 proc.

W miastach liczących od 51 tys. do 200 tys. mieszkańców na PiS głos oddało 36,2 proc. uprawnionych do głosowania, na PO - 25,2 proc., na Kukiz'15 - 10,3 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 7,9 proc., na Nowoczesną - 7,3 proc., na KORWiN - 5 proc., na Razem - 4,3 proc., a na PSL - 2,9 proc.

W miastach liczących 201-500 tys. mieszkańców PiS uzyskało 32 proc. poparcia, PO - 30 proc., Nowoczesna - 9 proc., Zjednoczona Lewica - 8,7 proc., Kukiz'15 - 8,4 proc., KORWiN - 5,7 proc., Razem - 4,1 proc., a PSL - 1,5 proc.

W największych miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców na PiS głosowało 31,3 proc. wyborców, na PO - 28,6 proc., na Nowoczesną - 13,2 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 7,8 proc., na Razem - 6,2 proc., na Kukiz'15 - 6 proc., na KORWiN - 5,2 proc., a na PSL - 1,4 proc.


PiS zdecydowanie wygrywa zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn

Na PiS głosowało 39,7 proc. kobiet i 38,5 proc. mężczyzn - wynika z sondażu Ipsos. PO uzyskała 26,4 proc. głosów kobiet i 20,3 proc. głosów mężczyzn. Na ruch Kukiz’15 zagłosowało 10,6 proc. mężczyzn i 7,5 proc. kobiet.

KORWiN poparło 7,1 proc. mężczyzn, co jest czwartym wynikiem w tej grupie, i zaledwie 2,8 proc. kobiet, co jest ostatnim wynikiem spośród wszystkich ośmiu list ogólnopolskich.

Wyniki sondażowe poparcia wśród kobiet i mężczyzn dla pozostałych ugrupowań są do siebie zbliżone. W obu grupach Nowoczesna Ryszarda Petru uzyskała 7,1 proc. poparcia, a Zjednoczona Lewica 6,6 proc. Na PSL głosowało 5 proc. kobiet i 5,4 proc. mężczyzn. Z kolei partię Razem poparło 4,2 proc. kobiet i 3,5 proc. mężczyzn.

Tak głosowały kobiety

Tak głosowali mężczyźni