Wtorek będzie ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce - to rozwiązanie dla tych, którzy w dniu zbliżających się wyborów parlamentarnych będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania. Do urn pójdziemy w przyszłą niedzielę, 25 października.

Wtorek będzie ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce - to rozwiązanie dla tych, którzy w dniu zbliżających się wyborów parlamentarnych będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania. Do urn pójdziemy w przyszłą niedzielę, 25 października.
Wybory parlamentarne: To ostatnie dni na dopisanie się do spisu wyborców /Michał Walczak /PAP

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, także przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. O dopisanie do spisu wyborców mogą starać się także osoby bezdomne, które chcą zagłosować.

Wniosek składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos, lub na stronach ePUAP.

We wniosku należy podać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania.

Z kolei do piątku 23 października w urzędzie gminy można pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania - uprawnia ono do głosowania w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

(edbie)