Po katastrofie 10 kwietnia, w której zginął Lech Kaczyński, wybory prezydenckie będą miały zupełnie inny przebieg. Zgodnie z konstytucją muszą się odbyć w ciągu 74 dni od śmierci prezydenta. Marszałek Sejmu zdecydował, że będzie to 20 czerwca 2010 r. Na stronie internetowej Biura Prasowego Kancelarii Sejmu opublikowany został szczegółowy kalendarz wyborczy.

Do 26 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza miała otrzymać informacje o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do 6 maja należy powołać okręgowe komisje wyborcze. W tym też dniu najpóźniej musi wpłynąć zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej od kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne do ich zarejestrowania.

Do 16 maja PKW poda do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich zakończy się 21 maja.

Z kolei 30 maja mija termin zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Od 30 maja do 6 czerwca będzie czas na składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

31 maja podane zostaną do wiadomości wyborców dane o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 5 czerwca do 18 czerwca (do północy) komitety wyborcze będą mogły rozpowszechniać nieodpłatne i odpłatne audycje wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

Do 6 czerwca nastąpi powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie spisów wyborców przez gminy.

Do 10 czerwca można będzie składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub o dopisanie do spisu wyborców osób przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych.

Do 15 czerwca osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Do 17 czerwca możliwe jest zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach, a także zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Kampania wyborcza zakończy się 18 czerwca o północy.

20 czerwca odbędzie się głosowanie. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 6 do 20.