Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił w czwartek, że w obwodzie ługańskim we wschodniej części Ukrainy rozpoczęła się znacząca ofensywa wojsk rosyjskich. Świadczy o tym zaangażowanie elementów co najmniej trzech dużych dywizji rosyjskich.

"Tempo operacji rosyjskich wzdłuż linii Swatowe-Kreminna w zachodniej części obwodu ługańskiego wzrosło wyraźnie w ciągu ostatniego tygodnia. Źródła rosyjskie szeroko informują, że regularne wojska rosyjskie atakują ukraińskie linie obronne i czynią nieznaczne postępy wzdłuż granicy między obwodem charkowskim i ługańskim" - stwierdza think tank w najnowszym raporcie.

Analitycy oceniają, że dowództwo rosyjskie zaangażowało do operacji ofensywnych wzdłuż linii Swatowe-Kreminna elementy kilku dywizji regularnej armii. Są to elementy kilku pułków 144. Dywizji Zmechanizowanej i 3. Dywizji Zmechanizowanej (z 20. Armii Zachodniego Okręgu Wojskowego) oraz pułk 90. Dywizji Pancernej Centralnego Okręgu Wojskowego. Wspierają je elementy 76. Dywizji Powietrznodesantowej i niezidentyfikowane elementy wojsk Południowego Okręgu Wojskowego. Siły te "prowadzą operacje ofensywne wzdłuż całej linii Swatowe-Kreminna" - informuje Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Zaangażowanie w tym sektorze do operacji ofensywnych znaczących elementów co najmniej trzech dużych dywizji rosyjskich świadczy o tym, że ofensywa rosyjska się zaczęła, nawet jeśli wojska ukraińskie jak dotąd nie pozwalają siłom rosyjskim na zapewnienie sobie znaczących zdobyczy" - oceniają analitycy.

Ostrzegają, że ofensywa rosyjska nie osiągnęła jeszcze pełnego rozpędu. Na przykład, Rosjanie nie zaangażowali jeszcze elementów 2. Dywizji Zmechanizowanej (z 1. Armii pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego), sprowadzonych z Białorusi i rozmieszczonych w obwodzie ługańskim w styczniu.

Teraz w obwodzie ługańskim to wojska rosyjskie mają inicjatywę, kończąc okres trwający od sierpnia 2022 roku, gdy miały ją siły ukraińskie - konkluduje ISW. Zastrzega przy tym, że powodzenie działań Rosjan nie jest przesądzone ani określone z góry.