Uzbrojona grupa uprowadziłaz kościoła proboszcza parafii greckokatolickiej w Sewastopolu o. Mykołę Kwycza. Informacje tę potwierdzili obecni na nabożeństwie wierni z parafii pw. Wniebowstąpienia Przenajświętszej Maryi Panny, którą kieruje proboszcz, oraz jego małżonka.

Porwany duchowny pełni jednocześnie funkcję kapelana wojskowego. Pod jego adresem niejednokrotnie kierowano w marcu ustne i pisemne groźby. Mogło to być przyczyną działań uzbrojonej samoobrony Krymu wobec niego - powiedział przedstawiciel kurii Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Lubomir Jaworski.

Nie wiadomo, gdzie obecnie znajduje się duchowny. Jego telefon nie odpowiada.

Ukraiński Kościół Greckokatolicki jest najliczniejszym z katolickich Kościołów wschodnich. Przez wielu Ukraińców uznawany jest - w przeciwieństwie do prawosławnego - za Kościół narodowy. Na Ukrainie ma ponad 5 mln wyznawców.

(mn)