Jedna ze szkół w województwie łódzkim nie dała swoim uczniom szans na egzamin. Dyrekcja nie zgłosiła ich do sprawdzianu dla szóstoklasistów. Dziewięcioro uczniów będzie musiało pisać egzamin w czerwcu.

Do placówki nie dotarły arkusze egzaminacyjne z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, bo szkoła nie zgłosiła uczniów do sprawdzianu.

Szefowa OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska, poprosiła dyrektorkę placówki o pisemne wyjaśnienia w tej sprawie. O problemach z arkuszami wie też wójt gminy na terenie której znajduje się szkoła. 

Do pisemnego sprawdzianu przystąpiło w tym roku ponad 350 tys. szóstoklasistów w całej Polsce. Są oni ostatnim rocznikiem, który zdaje sprawdzian w formule obowiązującej od 2002 roku. Uczestnictwo w nim jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Kiedy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze zadań z tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty, znajdziecie je na RMF 24!

O rozwiązanie zadań poprosimy naszych ekspertów, byście mogli porównać z nimi swoje odpowiedzi.

(fg)