Około 367 tysięcy szóstoklasistów w ponad 12 tys. szkół podstawowych w całej Polsce pisało we wtorek sprawdzian. To jeden z warunków ukończenia szkoły podstawowej. "Test nie był trudny, ale na pewno wymagał sporo czasu" - tam mówią o nim nauczyciele. Według uczniów, najtrudniejsze były zadania matematyczne.

Zobacz test, który pisali szóstoklasiści.

Zobacz przykładowe rozwiązania.

Test zawierał 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów: o początkach kina, filmach braci Lumiere oraz do wiersza Leopolda Staffa "Burza nocna".

Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. znajomością państw leżących nad Bałtykiem czy umiejętnością rozwiązywania zadań z geometrii.

W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie, np. obliczyć ile trwało skanowanie jednej strony, gdy wiadomo ile trwa skanowanie kilkudziesięciu. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksty własne - na podstawie zamieszczonych rysunków napisać instrukcję przygotowania czekolady do picia oraz napisać opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim domownikom.

Nie był zbyt trudny, ale na pewno wymagał sporo czasu - tak o sprawdzianie 6-klasistów mówią nauczyciele, którzy sami próbowali go rozwiązywać. Wskazują zwłaszcza na zadanie polegające na napisaniu opowiadania o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim domownikom. Opowiadanie to dłuższa forma, która powinna być podzielona na 3 akapity, wydaje mi się, że właśnie z tego powodu zdecydowana większość uczniów pisała sprawdzian do końca, w mojej szkole przed czasem wyszły tylko 3 osoby, w ubiegłym roku takich uczniów, którzy skończyli przed czasem, było więcej - mówi Janina Piłat, polonistka ze szkoły podstawowej nr 25 w Olsztynie.

Uczniowie też nie uważają testu za wyjątkowo trudny. Młodzi ludzie z jednej z łódzkich podstawówek, z którymi rozmawiała nasza reporterka zwracają uwagę na zadania matematyczne, które - ich zdaniem - były w tegorocznym teście najtrudniejsze.

Szóstoklasiści mieli godzinę na rozwiązanie testu

Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9 i trwał 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu mógł zostać przedłużony o 30 minut. Wszyscy uczniowie pisali taki sam test. Prace zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł we wtorek przystąpić do sprawdzianu, będzie go pisać w drugim terminie - 5 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Uczniowie, którzy w ogóle nie napiszą testu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok.

Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych i społecznych wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły.

Sprawdzianu nie można powtórzyć ze względu na słaby wynik.

Wstępne informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają w czerwcu. Umieszczone będą one także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami.