Nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą zgłaszać się do kuratoriów oświaty - zachęca resort oświaty. Członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego może być każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne. W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia.

Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu, a także miejsce ostatniego zatrudnienia - chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne). Osoba zgłaszającą się powinna poinformować o terminie egzaminu, w którym będzie mogła wziąć udział.

Adresy, pod którymi można zgłosić się do zespołu nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów, można znaleźć TUTAJ.


Jakie zadanie ma zespół egzaminacyjny?

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

Na początku tygodnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenia, zgodnie z którymi członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego może być każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne. "Zmiany ujęte w rozporządzeniach pozwalają na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole" - wskazuje MEN.

Zgodnie z nowymi przepisami, w sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły (chodzi o osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce). Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. 

Początek egzaminów coraz bliżej


Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem, to 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk nauczycieli.

Termin zapowiedzianego protestu zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami. 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty, a 6 maja powinny rozpocząć się matury.


Opracowanie: