Przepisy ustawy o IPN zaskarżone przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z konstytucją - twierdzi Biuro Analiz Sejmowych. Takie stanowisko - większością głosów PIS-u - przyjęli posłowie z sejmowej komisji ustawodawczej.

Przepisy ustawy o IPN zaskarżone przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z konstytucją - twierdzi Biuro Analiz Sejmowych. Takie stanowisko - większością głosów PIS-u - przyjęli posłowie z sejmowej komisji ustawodawczej.
Siedziba IPN /Jacek Turczyk /PAP

Nie ma zagrożenia, że ustawa narusza wolność słowa - twierdzą sejmowi prawnicy. Dodają, że kara za przypisywanie odpowiedzialności za zbrodnie Trzeciej Rzeszy "wbrew faktom", dotyczy tylko przypadków niepodważalnych - które nie są działalnością naukową i artystyczną.

Nie można zgodzić się, że zawarta w tym przepisie norma prawna uniemożliwia przypisanie odpowiedzialności za zbrodnie, o których mowa w tym artykule - wskazywała podczas posiedzenia komisji przedstawicielka Biura Analiz Sejmowych prezentując projekt stanowiska Sejmu. Jak dodała, odpowiedzialność karna na mocy tej nowelizacji "będzie dotyczyła obciążania narodu polskiego i państwa polskiego, a nie konkretnych Polaków, którzy dopuścili się zbrodni".

Prawnicy uważają też, że trzy lata więzienia to proporcjonalna kara za używanie nieprawdziwych sformułowań.

Posłowie PiS bronili swojej ustawy i krytykowali wniosek prezydenta. Opozycja twierdzi, że stanowisko Sejmu to kpina, a opinia została napisana na polityczne zamówienie partii rządzącej, co z pewnością nie uspokoi naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

Wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o IPN prezydent skierował w trybie kontroli następczej. Nowelę prezydent podpisał 6 lutego. Wniosek Andrzeja Dudy wpłynął do TK 14 lutego. Nowelizacja weszła w życie 1 marca.

Wniosek prezydenta dotyczy głównie przepisu, który wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką. Prezydent podkreślał, że każdy obywatel powinien być w stanie zrekonstruować zasadnicze znamiona czynu zabronionego.

Jak informował w środę TK, termin na złożenie przez uczestników postępowania stanowisk do sprawy prezydenckiego wniosku dotyczącego nowelizacji ustawy o IPN upływa 19 marca. Uczestnikiem postępowania - poza Sejmem - jest także prokurator generalny.

(mpw)