Tworzenie dobrych warunków do rozwoju Bydgoszczy i umacnianie jej pozycji w regionie, kraju i Europie - zapowiedziała Anna Mackiewicz, która jest kandydatką SLD Lewica Razem na prezydenta Bydgoszczy.

Z pełną odpowiedzialnością podejmuję się tego zadania (...) Jestem po tysiąckroć samorządowcem, począwszy od samorządu uczniowskiego i studenckiego, poprzez założenie rady osiedla Wyżyny i pracą w tej radzie, po 26 lat sprawowania mandatu radnej w województwie, w tym 20 lat radnej Bydgoszczy. Zawsze działam z ludźmi, po prostu inaczej nie potrafię. Gdyby wyliczyć moje osobiste sukcesy, to m.in. wymieniłabym wspaniałą współpracę z różnymi ludźmi - powiedziała Mackiewicz.

Kandydatka na prezydenta Bydgoszczy zapowiedziała, że jej pierwsze decyzje strategiczne będą dotyczyć prac nad budżetem miasta na 2015 r., a także obecnych i przyszłych inwestycji.

Mackiewicz zaznaczyła, że będzie współpracować ze środowiskami, zasługującymi na wyższą rangę w polityce miasta, a mianowicie z przedstawicielami pracodawców, osób niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi, radami osiedli i obrońcami praw lokatorów. Chce powołać m.in. pełnomocnika prezydenta do spraw równego traktowania.

Za potrzebne uznała m.in. powołanie osiedlowych centrów dla młodzieży i seniorów, klubów integracji społecznej, a z myślą o uboższych mieszkańcach - utworzenie aptek i sklepów komunalnych oraz przeorganizowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej.

Mackiewicz należy do SLD. Jest nauczycielką matematyki. Od 1994 r. nieprzerwanie zasiada w Radzie Miasta Bydgoszczy, a w tej kadencji jest wiceprzewodniczącą rady.

Rywalami Mackiewicz o fotel prezydenta Bydgoszczy są obecny prezydent Rafał Bruski (PO), a także Piotr Cyprys (prezes stowarzyszenia Metropolia Bydgoska), Konstanty Dombrowicz (prezydent miasta w latach 2002-2010, bezpartyjny), Marek Gralik (szef klubu radnych PiS), Małgorzata Stawicka (była członek zarządu Spółki Wodnej "Kapuściska" - Oczyszczalni Ścieków, bezpartyjna) oraz Marcin Sypniewski (prezes bydgoskiego oddziału Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego).

Zobacz pozostałych kandydatów na prezydenta Bydgoszczy.

(acz)