Od dziś jest możliwość zaszczepienia pacjentów przeciwko Covid-19 w aptekach. Opublikowane rozporządzenie określa specjalne warunki, które muszą być w tym celu spełnione.

W Dzienniku Ustaw 8 czerwca opublikowano zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Zapisano w nim, że wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem szczepienia w aptekach mogą zostać przeprowadzane, po spełnieniu określonych warunków, w dwóch pomieszczeniach apteki: pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym i w izbie ekspedycyjnej.

Izba podnosi, że warunkami koniecznymi do spełnienia w przypadku świadczenia usługi przez aptekę w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym są:

 • zachowanie rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie,
 • pisemna procedura określająca zasady dostępu i korzystania z pomieszczenia gwarantująca pacjentom bezpieczeństwa,
 • poszanowanie intymności i godności oraz umożliwiająca niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki.


Warunkami koniecznymi do spełnienia w przypadku wykonywania szczepień w izbie ekspedycyjnej apteki są natomiast:

 • wydzielenie obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów,
 • w przypadku, gdy wydzielenie to nie jest możliwe, konieczne jest wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tej izbie, bez uszczerbku czasowego na wykonywanie innych zadań zgodnie z jej zasadniczym przeznaczeniem.

Jakim wyposażeniem musi dysponować apteka?

Rozporządzenie ściśle określa podstawowe wyposażenie jakie musi posiadać apteka, która będzie przeprowadzać szczepienia.

W jego skład wchodzi:

 • stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu wykonywanych szczepień;
 • zestaw do wykonywania iniekcji;
 • zestaw do wykonania opatrunków;
 • pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 • środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;
 • pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne; adrenalina do wstrzykiwań o stężeniu zgodnym z przyjętymi standardami, niezbędna w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta;
 • termometr bezdotykowy oraz sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką (poza sprzętem służącym do sprzedaży aptecznej).


Apteka zobowiązana jest również od utylizacji odpadów medycznych poszczepiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W Polsce dostępne są cztery szczepionki

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw Covid-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki.

Minister zdrowia od poniedziałku 17 maja zmienił czas odstępu między dawkami- szczepienia preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca wykonywane są przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dwiema dawkami. Odstęp ten ma wynosić maksymalnie 84 dni dla szczepionki AstryZeneki i 42 dni dla Pfizera i Moderny.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko Covid-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

W Polsce trwają również już szczepienia dzieci od 12 roku życia - na ten moment wyłącznie preparatem firmy Pfizer/BioNTech.