Od 29 maja przywrócona ma zostać działalność klubów fitness i siłowni, a także basenów - wynika z opublikowanego w czwartek wieczorem rozporządzenia Rady Ministrów. Będą obowiązywały limity osób. Jedna osoba na 15 mkw powierzchni.

Warunek związany z limitem nie dotyczy działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness: "działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów; dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych" - czytamy.

Od 29 maja przywrócona zostanie działalność basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych. Będą mogły być udostępnione ograniczonej liczbie osób - "nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku, albo obiektu".

Jednocześnie "udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami" - dodano w rozporządzeniu.

Sport w czasach pandemii

Osoby korzystające z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku "są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe".

Z rozporządzenia wynika również, że od 15 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. w obiektach sportowych na otwartym powietrzu dopuszczalne będzie udostępnienie publiczności maksymalnie 25 proc. liczby przewidzianych dla niej miejsc, co czwartego miejsca na widowni. Dodano, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni widzowie będą musieli zachować między sobą dystans 1,5 m.

Jak wskazano, podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym) m.in.: dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne; zapewnia osobom uczestniczącym w wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku albo ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.

"Dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami (...) wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, basenu lub aquaparku" - dodano w rozporządzeniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie 8 maja tego roku.

Wkrótce koniec z maseczkami na otwartym powietrzu. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Od 15 maja będziemy mogli przebywać na otwartym powietrzu bez maseczek - rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Są też w nim inne zmiany dotyczące luzowania zakazów na najbliższe trzy tygodnie.

Spełniony został warunek, by znieść obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu - spadł wskaźnik zakażeń: miał wynieść 15 na 100 tys. mieszkańców. Jest już nawet niższy - dziś średnia dla całego kraju to 13 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Nieco wyższy jest tylko w trzech regionach.

W rozporządzeniu jest zapis o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz. Wejdzie w życie 15 maja. Jest też warunek - nie musimy zakładać maseczki na zewnątrz, jeśli możemy utrzymać dystans 1,5 metra od innej osoby.