W listopadzie Komisja Europejska wyda nareszcie decyzję ws. pomocy z unijnego Funduszu Solidarności dla powodzian w Polsce - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Później tę decyzję będą musieli jeszcze zatwierdzić eurodeputowani i Rada Ministrów UE. Komisja Europejska analizuje złożony przez rząd wniosek o pomoc od końca lipca.

Według oczekiwań, Komisja powinna wydać pozytywną opinię, zwłaszcza że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przygotowując wniosek, bardzo dobrze znało kryteria przyznawania pomocy.

Warszawa zabiegała o przyznanie finansowego wsparcia z Funduszu Solidarności m.in. na odbudowę infrastruktury komunalnej: wodociągów, kanalizacji, dróg i mostów zniszczonych podczas tegorocznych powodzi. Straty, jakie spowodował żywioł, oszacowano we wniosku na ponad 2,9 mld euro (łącznie ze stratami w rolnictwie), czyli więcej niż 0,6 procent PKB za 2009 rok. To warunek niezbędny, by ubiegać się w Komisji Europejskiej o sfinansowanie szkód powstałych w wyniku poważnej klęski żywiołowej.