Komunikat IMiGW ws. sytuacji hydrologicznej w woj. małopolskim:

W ciągu najbliższej doby na Wiśle po Dęblin oraz na Uszwicy prognozowany jest dalszy wzrost stanów wody powyżej stanów alarmowych.

Stan ostrzegawczy notowany będzie na Dunajcu poniżej Czchowa.

Na pozostałych dopływach Wisły: Sole, Skawie, Skawince, Rudawie, Rabie, Dunajcu powyżej Rożnowa i na Wisłoce zaznaczy się tendencja spadkowa stanu wody lub stabilizacja przy przekroczonych stanach alarmowych i ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo przekroczenia stanów alarmowych wynosi 90 proc. W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi do 90 proc. W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach obwałowanych IMiGW nie przewiduje przelania się wody przez koronę wałów.

Komunikat IMiGW ws. sytuacji hydrologicznej na Śląsku:

W ciągu najbliższej doby na wszystkich rzekach województwa śląskiego notowana będzie tendencja spadkowa stanu wody przy przekroczonych nadal stanach alarmowych na Małej Wiśle i na Wiśle.

Stany ostrzegawcze notowane będą na Sole powyżej Kaskady, Przemszy i pozostałych dopływach.

Przy przekroczonych stanach alarmowych IMiGW nie przewiduje przelania wody przez koronę wałów.

Komunikat IMiGW ws. sytuacji hydrologicznej w woj. świętokrzyskim:

W ciągu najbliższej doby w woj. świętokrzyskim na Wiśle spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody przy przekroczonych stanach alarmowych, a na Pilicy i jej dopływach wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych.

Na Nidzie i Czarnej Staszowskiej zaznaczy się niewielka tendencja spadkowa poziomu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i lokalnie alarmowych.

Na Koprzywiance i Kamiennej poziom wody układać będzie się powyżej stanów alarmowych.

W ciągu najbliższej doby na Pilicy i jej dopływach przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej stanu alarmowego na Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach.

Prawdopodobieństwo przekroczenia stanu alarmowego wynosi 80 proc. W wyniku przekroczenia stanu alarmowego IMiGW nie przewiduje przelania wody przez koronę wałów w profilu wodowskazowym.

Komunikat IMiGW ws. sytuacji hydrologicznej w woj. podkarpackim i łódzkim:

W ciągu najbliższej doby w woj. podkarpackim na Wiśle i Wisłoku poniżej Krosna spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów alarmowych.

Na Wisłoce poniżej Krajowic i Sanie poniżej ujścia Wisłoka ma miejsce wzrost stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych. Na Wisłoku powyżej Krosna, Wisłoce powyżej Krajowic oraz na Sanie powyżej ujścia Wisłoka poziom wody będzie się układać się w strefie stanów wysokich, ok. stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo przekroczenia stanów alarmowych wynosi 90 proc. W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi do 90 proc. W profilach nieobwałowanych Instytut nie przewiduje przelania wody przez koronę wałów.

W woj. łódzkim w zlewni Pilicy w ciągu najbliższej doby na tej rzece i jej dopływach przewidywany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie powyżej stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo przekroczenia stanów alarmowych wynosi 70 proc. Instytut nie przewiduje natomiast przelania się wody przez koronę wałów w profilu wodowskazowym.

Komunikat IMiGW ws. sytuacji hydrologicznej w woj. mazowieckim i lubelskim:

W woj. mazowieckim w zlewniach Radomki, Pilicy i Liwca przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych, na Liwcu w Zaliwiu powyżej stanu alarmowego.

W województwie lubelskim w ciągu najbliższej doby w zlewni Wieprza spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych.

Na Wiśle poniżej ujścia Sanu wzrost poziomu wody i przekroczenie stanu ostrzegawczego. W zlewni Bugu wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich i lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo przekroczenia stanów alarmowych wynosi 90 proc.

W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi do 90 proc., w przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach obwałowanych IMiGW nie przewiduje przelania wody przez koronę wałów.