Maturzyści rano przystąpili do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu rozpoczęli pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Wspomniane egzaminy nie są obowiązkowe. W tym artykule publikujemy arkusze egzaminacyjne z WOS-u.

W tym roku chęć zdawania egzaminu pisemnego z wiedzy o społeczeństwie zadeklarowało 18,2 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia.

EGZAMIN MATURALNY 2022: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, POZIOM ROZSZERZONY. SPRAWDŹ ARKUSZE>>>

Do egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 5,5 tys. absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym - 71.

Wraz z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdają też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

W tym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.