Maturzyści przystępują dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu zmierzą się jeszcze z egzaminem z informatyki. Żaden z nich nie jest obowiązkowy - przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Zdj. ilustracyjne /PAP/Tytus Żmijewski /PAP

Chęć zdawania egzaminu z WOS zadeklarowało 28,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 10,2 proc. z nich, a z informatyki - 7,6 tys.

Wiedza o społeczeństwie przez wiele lat była w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Obecnie plasuje się na siódmym miejscu po: języku angielskim na poziomie rozszerzonym (najczęściej wybieranym przedmiocie dodatkowym - w tym roku chęć zdawania go zadeklarowało 48,9 proc. absolwentów), geografii, matematyce na poziomie rozszerzonym, biologii, języku polskim na poziomie rozszerzonym i chemii. Informatyka od lat należy do przedmiotów rzadziej wybieranych.

Egzamin z WOS zdawać będzie także około 2,1 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania informatyki zadeklarowało 561 osób.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Jaki wynik trzeba uzyskać, by zdać maturę?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Kiedy będą wyniki matur?

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok. 

(mn)