Maturzyści dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu odbędzie się egzamin z łaciny. Żaden z nich nie jest obowiązkowy - przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Maturzyści dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu odbędzie się egzamin z łaciny. Żaden z nich nie jest obowiązkowy - przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.
Zdj. ilustracyjne /Aneta Łuczkowska (RMF FM) /RMF FM

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. 

Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Jest ważny przy rekrutacji na studia.

(mn)