Egzaminacyjny maraton trwa. We wtorek maturzyści sprawdzili swoją wiedzę z rozszerzonej matematyki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej. Arkusz z matematyki, wraz z odpowiedziami, opublikowaliśmy na RMF24.pl. W środę maturzyści przystąpią do egzaminów z wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Egzaminacyjny maraton trwa. We wtorek maturzyści sprawdzili swoją wiedzę z rozszerzonej matematyki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej. Arkusz z matematyki, wraz z odpowiedziami, opublikowaliśmy na RMF24.pl. W środę maturzyści przystąpią do egzaminów z wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Uczniowie XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Warszawie przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego w 2016 roku (zdjęcie ilustracyjne). /Bartłomiej Zborowski /PAP

Zobacz arkusz i rozwiązania z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Zobacz arkusz i rozwiązania z matematyki na poziomie podstawowym.

Zobacz arkusz i rozwiązania z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Zobacz arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Zobacz arkusz i rozwiązania z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Zobacz arkusz i rozwiązania z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2017. Rozszerzoną matematykę zdawało ponad 25 proc. abiturientów

Trygonometria, pochodne funkcji i obliczanie pola jak największego walca - między innymi tego dotyczyły zadania, które znalazły się na arkuszu egzaminacyjnym. Maturzyści z I LO w Szczecinie twierdzą w rozmowie z dziennikarką RMF FM Anetą Łuczkowską: było trudno.

Jest trochę ciężka, ale przyznam, że się nie uczyłem - mówił jeden ze zdających, który wyszedł z egzaminu dość szybko, bo jak przyznał, "nie miał pomysłu jak zrobić resztę zadań". Dzisiaj jeden z ostatnich egzaminów. Jutro ustny i odpoczynek, wakacje - dodała z kolei jego koleżanka.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawało 72,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli ponad 25 proc. wszystkich przystępujących do egzaminu dojrzałości w tym roku. Na rozwiązanie 15 zadań maturzyści mieli 180 minut.

Z kolei maturę z języka łacińskiego i kultury antycznej zdawało w całym kraju zaledwie 99 osób. Arkusz z zadaniami można zobaczyć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W środę informatyka i WOS

O godzinie 9 rozpocznie się egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Matura podstawowa będzie trwała 120 minut. Osoby, które zadeklarowały przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym, na rozwiązanie zadań będą miały 180 minut.

Po południu, punktualnie o godzinie 14, rozpocznie się natomiast egzamin maturalny z informatyki, który składa się z dwóch części przedzielonych półgodzinną przerwą. Część pierwsza to część pisemna. Maturzysta otrzymuje arkusz z zadaniami, a jeżeli ich rozwiązanie wymaga przedstawienia algorytmu, to zdający zapisuje go w wybranej przez siebie formie, np. jako lista kroków, pseudokod lub język programowania.

W drugiej części egzaminu maturzysta musi rozwiązać zadania z wykorzystaniem komputera i zainstalowanego na nim odpowiedniego oprogramowania. Zdający w przeddzień egzaminu musi jednak sprawdzić, czy komputer, z którego będzie korzystać, jest sprawny, a także czy wybrane oprogramowanie jest prawidłowo skonfigurowane.

Matura 2017. Jakie przedmioty są obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. do wyboru.

Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane są tylko na jednym poziomie - rozszerzonym. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Matura to początek dalszej edukacji

Egzamin maturalny zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów - przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym - jako kryteria w procesie rekrutacji.

Aby otrzymać świadectwo maturalne należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz ustnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej - w tym przypadku CKE nie określa progu zaliczenia.‎

(łł)